Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

DŘEVINA ROSTOUCÍ MIMO LES
Je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.