Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ELEKTROMAGNETICKÝ SMOG (EMS)
Elektrosmog je znečištění ovzduší zářením, které nemá žádný přirozený zdroj v přírodě – jeho tvůrcem je pouze člověk. Vzniká v místech hromadění elektromagnetických polí jednotlivých elektrických zařízení, od jednoduchých elektrospotřebičů přes mobilní telefony až k nejrůznějším vysílačům, trafostanicím a rozvodům vysokého napětí. Je to vlastně určitý „odpad“, který elektrospotřebiče a sítě vytváří. Není vidět ani cítit a nedá se lidskými smysly postřehnout, dá se však měřit a vyhodnocovat s pomocí speciálních měřicích zařízení.

Archiv ECMEMS se lidský organizmus nestačil zatím přizpůsobit, neboť je jeho účinkům vystaven teprve od dob průmyslového využívání elektrické energie, tj. něco málo přes 100 let. Je mu připisováno mnoho negativních účinků na lidské zdraví, ale chybí zatím dostatečné množství studií a analýz k jednoznačným závěrům. U citlivých jedinců se působení EMS projevuje např. malátností, pálením očí, nespavostí, bolestmi hlavy, poruchami koncentrace, únavou apod. Nejjednodušším způsobem eliminace EMS je umírněné využívání elektrospotřebičů a jejich vypojování od sítě v době, kdy je nevyužíváme.