Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ELEKTROODPAD
Elektroodpadem se stávají elektrická zařízení po ukončení jejich životního cyklu. Když doslouží, stávají se odpadem, který může představovat zátěž pro životní prostředí. Současně se však jedná o materiál, který lze znovu využít či recyklovat. Po užité elektrospotřebiče proto nepatří do běžného komunálního odpadu, tedy do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení.

© Richard Dorrell/Wikimedia CommonsNakládáním s tímto odpadem se zabývá řada společností, ať již jde o drobný a větší elektroodpad, velké elektrospotřebiče, úsporné žárovky a zářivky či baterie a monočlánky. Každý výrobce či distributor elektrozařízení je povinen při prodeji nového výrobku zdarma odebrat od zákazníka staré (vysloužilé) zařízení stejného typu a předat ho k ekologické likvidaci.