Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EUTROFIZACE
Proces zvyšování obsahu živin v povrchových vodách a půdách. Jedná se o přirozený jev, který však v důsledku lidské činnosti překročil v zasažených ekosystémech přijatelnou mez. Důsledkem eutrofizace je zarůstání povrchových vod vodním květem sinic a řas.

eutrofizace Projevem zvýšeného množství živin ve vodách je nedostatek kyslíku, který má za následek úhyn vodních živočichů. Příčinou eutrofizace jsou především:
- splachy z hnojených zemědělských ploch,
- vypouštění komunálních a průmyslových odpadních vod do vodotečí
- intenzivní hospodářské využití vod (dokrmování ryb, rybí exkrementy).

Zdroj foto: www.pixabay.com