Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EVL - Evropsky významná lokalita
Lokalita vyžadující zvláštní územní ochranu, která byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky a vybraných podle zvláštních kritérií; je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. EVL jsou územní formou ochrany ekosystémů na území EU s cílem udržení biologické rozmanitosti určitých biogeografických oblastí.