Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

GEOLOGIE
Vědní obor, který zkoumá Zemi, její složení, stavbu a historický vývoj. Je to věda velmi široká, neboť mezi její podobory patří geomorfologie, mineralogie, petrologie, stratigrafie, geofyzika, vulkanologie a četné další.