Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

MANAGEMENT (KRAJINY ČI CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ)
Způsob podpory nějakého přírodního prvku v určitém území, zpravidla významného z hlediska hospodářství či ochrany přírody. Zabraňuje sukcesním procesům, které mohou být ze subjektivního lidského pohledu být negativní (například zarůstání vstavačové louky náletem olše lepkavé po upuštění od pravidelného sečení). Management chráněných území je jedním z klíčových nástrojů praktické ochrany přírody.