Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

MECHANICKO-BIOLOGICKÁ ÚPRAVA - MBÚ
MBÚ je soubor technologií pro zpracování zbytkového komunálního odpadu nebo i jiného odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek, který není vhodný pro další zpracování a procesem MBÚ lze z něj získat další využitelné složky.

Na lince MBÚ obvykle dochází nejprve k vytřídění kovů za pomoci magnetu, dále se rotačními nebo vibračními síty oddělují další složky. Nadsítná složka se dále třídí větrnými separátory na lehkou a těžkou frakci. Lehkou frakci lze využít k dalšímu energetickému zpracování (výroba granulí a pelet), těžká frakce je tvořena pevnými látkami (např. papír, plasty, textil apod.), jež je možné dále třídit nebo energeticky využít, a inertními (stálými neaktivními) materiály vhodnými pro uložení na skládku. Podsítná frakce je většinou biologicky rozložitelná, dle jejího charakteru je možno ji dále využít pro kompostování či plynování nebo využít metod pro její stabilizaci, aby již nedocházelo k dalšímu rozkladu a úniku škodlivých látek, a poté ji sládkovat.

Archiv ECMHlavním cílem MBÚ je minimalizace odpadu určeného pro uložení na skládku a tím i negativního působení na životní prostředí. Bonusem je získání dalších hodnotných surovin pro energetické využití i pro případné další zpracování, navíc dochází k odstranění části podléhající rozkladu, čímž je na skládce zamezeno tvorbě skleníkových plynů, zápachu a nebezpečných výluhů.