Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

NP - národní park
Rozsáhlé území, které je jedinečné v národní či mezinárodní měřítku a jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Jejich území bývá členěno do 3 zón ochrany. Hospodářství (včetně lesního) i turismus zde silně podléhají zájmům ochrany přírody.