Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

NPP - národní přírodní památka
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů či vzácných a ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem.