Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

OBJEMNÝ ODPAD
je odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o starý nábytek, koberce, linolea, sanitární keramiku (umyvadla, vany, toalety), staré lyže, kola, matrace, objemné lepenkové, skleněné či plastové obaly apod.

Archiv ECMObjemný odpad je nutné odevzdávat do sběrných dvorů, které jsou zřízeny ve větších městech, nebo do velkoobjemových kontejnerů určených pro sběr objemného odpadu. Záleží na obci, jak často nechá kontejnery na velkoobjemový odpad přistavit, ze zákona vyplývá povinnost svozu objemného odpadu alespoň 2x ročně. Většinou se tak děje v rámci jarního a podzimního úklidu.