Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

POTENCIÁL VODÍKU pH
Číslo, kterým vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či zásaditě. Neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.

Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů. Pro hrubou orientaci o kyselosti měřeného roztoku se k měření pH používá lakmusový papírek, což je proužek papíru napuštěný lakmusem. Pro přesná měření hodnot pH vodných roztoků se používá potenciometrie s využitím skleněné elektrody jako měrného členu.