Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PŘÍRODA
Část hmotného světa, která není výsledkem lidské činnosti; je to tedy veškerá hmota a energie s ní spjatá. V užším smyslu slova ji vztahujeme k planetě Zemi. Pragmaticky ji dělíme na živou a neživou přírodu.