Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

PUFR
Jedná se o konjugovaný pár kyseliny a nebo zásady, který je schopný udržovat v jistém rozmezí stabilní pH po přidání silné kyseliny či zásady do systému. Pufry jsou obvykle směsi slabých kyselin a jejich solí, nebo směsi slabých bází a jejich solí. Pufrační kapacita je maximální, pokud je koncentrace obou konjugovaných složek pufru stejná, tj. při pH rovném pKa pufru. Příkladem pufru je krev, která udržuje stále pH cca 7,4.