Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

SMOG
Jistě se Vám už někdy přihodilo, že jste vyšli před dům v naději přísunu čerstvého vzduchu při ranní procházce do práce či za nákupy, ale zaskočil Vás kouř a mlha (anglicky Smoke + Fog = Smog). Nepříjemná směsice mlhy s různými znečišťujícími látkami, která škodí našemu zdraví, může působit dýchací potíže, pálení očí, malátnost, problémy s kůží či snížení obranyschopnosti a další poškozování organismu. Smog škodí i živočichům a rostlinám.
Situace, kdy se nemůžete zhluboka nadechnout bez nepříjemného pocitu a rizika poškození zdraví, může nastat jak v zimě, tak v létě. Máme totiž dva druhy smogu, zimní a letní. Zimním smogem, což je směs mlhy, oxidů síry, prachu, popílku a dalších škodlivin, vznikajících při spalování především v topné sezoně, neslavně proslul Londýn v r. 1952, kdy během jednoho měsíce zemřelo na následky smogu 12 000 lidí. Zimní smog je označován i názvy redukční nebo londýnský. Letní smog, tzv. fotochemický, proslavil zase jiné město, a sice Los Angeles, kde byl ve 40. letech 20. století objeven. K jeho vzniku nejvíce přispívají zplodiny z automobilové dopravy (zejm. oxidy dusíku), reagující se slunečním zářením. Ohrožuje nás nejvíce při bezvětří ve dnech slunečných, v místech s vysokou dopravní zatížeností. Dny lákající k výletům a koupání se tak stávají zákeřně nebezpečnými.