Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

SMOGOVÁ SITUACE
Pokud jedna z vybraných znečišťujících látek (SO2, NO2, PM10 nebo troposférický ozón) překročí své prahové hodnoty – tzv. informativní, regulační a varovné, nastává Smogová situace, jež je definována dle zákona o ochraně ovzduší jako stav mimořádně znečištěného ovzduší. Vznik takové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo životního prostředí.
Při smogové situaci bychom měli omezit svůj pobyt venku a více neznečišťovat ovzduší osobní automobilovou dopravou či špatným vytápěním apod. Ohroženy jsou především děti, těhotné a kojící ženy, senioři a nemocné osoby. A kdy už se nemusíme bát smogové situace? Teprve po vyhlášení ukončení smogové situace. To znamená, že na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 24 hodin v případě částic PM10 a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.