Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

SPOLEČENSTVO (též cenóza)
Soubor populací všech organismů, které žijí v určitém biotopu, a které jsou provázány funkčními vazbami a energetickými vztahy. Každé společenstvo má určitý ráz, určovaný ekologicky dominantním druhem (tzv. edifikátorem), na němž je většina ostatních organismů společenstva funkčně a energeticky závislá. Příkladem takového druhu může být dub letní v habrové doubravě. Jiným společenstvem může být např. bezkolencová louka.