Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

EKOLOGICKÁ STABILITA
Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. Čím je ekosystém bližší přírodnímu stavu, tím je jeho ekologická stabilita vyšší.