Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
Vnitřní ovzduší, tj. ovzduší uvnitř budov, bytů, úřadů, institucí, dopravních prostředků apod., je významně ovlivněno ovzduším venkovním. Do těchto prostor se totiž dostávají znečišťující látky například větráním. Znečištěné vnitřní ovzduší je z hlediska vlivu na lidské zdraví podstatně vážnější, jelikož lidé tráví většinu dne právě v uzavřených prostorách.

Znečištění vnitřního ovzduší může být velice nebezpečné, protože kombinuje škodliviny nejen z vnějšího ovzduší, ale také škodlivé látky, které jsou produkovány z věcí, zvířat a činností. Faktory, které ovlivňují kvalitu vnitřního ovzduší, jsou fyzikální (teplota, vlhkost, proudění vzduchu), chemické (anorganické a organické škodliviny) a biologické (bakterie, viry, plísně, pyly, roztoči, prvoci, prach ze srsti a exkrementů zvířat). Škodliviny mohou pocházet z nábytku, kamen, koberců, podlah, domácích mazlíčků, ale i činností jako je kouření, pohyb osob nebo vaření. Nejčastěji jsou sledovány látky: oxid uhelnatý a uhličitý, oxidy dusíku a síry, domácí prach, formaldehyd a azbest. Možná je i přítomnost karcinogenních látek například z kouření. Optimální kvalitu vnitřního ovzduší lze zajistit pomocí pravidelného větrání, regulace teploty a dostatečné vlhkosti. Je doporučováno místnosti zbytečně nezaplňovat nábytkem, využít čističek vzduchu a zvlhčovačů.