Aktuálně probíhající soutěže

Nová soutěž „Komu se nelení, tomu se zelení“ (21.3.2016 - 21.10.2016)

soutezMáte zahrádku? Školní zahradu? A rádi něco pěstujete? Tak tu pro vás máme jedinečnou soutěž, kde můžete ukázat svůj pěstitelský talent, od capartů ve školce až po zkušené zahradníky. A vy, co nemáte zahrádku, nemusíte smutnit, pokud máte balkón, na kterém se dá něco zasadit, můžete se také přihlásit.

Soutěž bude zahájena 21. března 2016 a bude obsahovat 2 části:

1. Vědomostní kvíz
Podmínkou účasti v celé soutěži je správné vyplnění „pedologického“ kvizu, který poskytne základní znalosti a informace nejen o půdě obecně, ale i o půdě Ústeckého kraje.

Kviz je rozdílný pro každou věkovou kategorii soutěže.

- vědomostní kvíz pro kategorii 6-15 let
- vědomostní kvíz pro kategorii 16 a více let

Pro děti do 6 let je připravena tajemná skládačka obrázku, kterou stačí vytisknout a složit. Po složení skládačky nám zašlete e-mailem název toho, co je na obrázku. Pokud se bude kvizu v kategorii do 6ti let účastnit kolektiv, např. mateřská školka nebo rodina, stačí poslat jednu odpověď. Ostatní 2 kategorie mají připraveny otázky s nabídkou variant odpovědí.

Po absolvování vědomostní části soutěže přichází na řadu praktická část:

2. Pěstování plodin a rostlin
soutezÚčastník soutěže (jedinec nebo kolektiv) má za úkol vypěstovat plodiny a rostliny při preferování ekologického způsobu pěstování, péče a upřednostnění původních druhů plodin a rostlin. Podmínkou účasti bude průběžná fotodokumentace nebo videodokumentace (od přípravy plochy, setí, pěstební péči až po sklizeň).

Soutěž je určená pro širokou veřejnost a je rozdělena do 3 věkových kategorií: do 6ti let, 6-15 let, 16 a více let.

Do soutěže bude zařazen každý, kdo vyplní kviz dle své věkové kategorie a zašle fotodokumentaci nebo videodokumentaci své pěstební péče (od přípravy plochy, setí, pěstební péči až po sklizeň). U fotodokumentace či videodokumentace je vhodné doplnit krátký komentář, o jaké plodiny se jedná, jaký je postup, použité přípravky či náčiní atd.

Vyplněný kvíz, fotodokumentaci či videodokumentaci je nutné zaslat nejpozději do 21. října 2016 a to na emailovou adresu ecm.souteze@gmail.com nebo poštou na adresu Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, případně doručit osobně do kanceláře Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Veškeré soutěžní příspěvky nutné označit heslem „Soutěž + věková kategorie“, do kterého soutěžní příspěvek spadá (možno uvést do předmětu elektronické zprávy nebo na obálku).

Soutěžící zasláním soutěžních příspěvků souhlasí s jejich využitím k propagaci soutěže i osvětové činnosti ECM. Účastníci souhlasí s publikováním svých soutěžních příspěvků v tiskové podobě nebo v elektronické formě v rámci soutěže (např. webové stránky ECM) bez nároků za honorář.

Do soutěže mohou být zaslány fotografie min. ve formátu 10x15 cm – tj. 1 200x1 600 obrazových bodů (pixelů).

Soutěžní příspěvky pořadatel nevrací.

Samozřejmě, že nejúspěšnější pěstitele odměníme a pozveme je k nám do ECM na přátelské posezení. Výherci soutěže se mohou těšit na hodnotné odměny od sponzorů soutěže. V případě nejasností či dotazů nás můžete kontaktovat na bezplatné telefonní lince – 800 195 342.
soutez
Partneři soutěže: Hospodářská a sociální rada Mostecka, Ceria s.r.o.