Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > NPR Zlatník

NPR ZlatníkVyvěšeno: 10. 1. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 03-2024

FB_IMG_1704785419986.jpgNPR Zlatník

České středohoří je plné kuželovitých, strmých a skalnatých kopců, které zvláště mezi Mostem a Bílinou tvoří pozoruhodný řetězec mezi který patří i tak trošku opomíjený vrch Zlatník, nacházející se v katastrálním území obce České Zlatníky.

České středohoří je známé pro své strmé a vysoké kuželovité kopce, ostré skály, hluboké rokle, kaňon řeky Labe, neprostupné listnaté lesy, svěží pastviny i suché a horké stepi. Mimořádně pestrá krajina neopakovatelných a dech beroucích scenérií, která nezapře svůj sopečný původ ani mnohasetleté propojení s člověkem.  I proto bývá někdy označována jako zahrada Čech.

Součástí Českého středohoří je i opomíjený vrch Zlatník, který leží 5 km od Mostu, směrem na severovýchod nad obcí České Zlatníky. Vrch Zlatník je ze západu a severu obepínán čtyřproudovou silnicí vedoucí z Mostu na Bílinu, která jej zároveň odděluje od obce České Zlatníky. Na východě kopec sousedí s Želenickým vrchem, na jihu se pozvolna svažuje až k polím u obce Patokryje.  

Původem se jedná o třetihorní vulkán, podobně jako okolní kopce Českého středohoří. Vysoký je 522 m, většinou je tvořen výlevnou magmatickou horninou – znělcem (též fonolit).

Zlatník má rozložitý kupovitý tvar se dvěma vrcholy oddělenými mělkým sedlem. Severozápadní a jihozápadní svahy tvoří kolmé skalní útvary táhnoucí se téměř až k oběma vrcholům. Tato místa patří k mezi horolezecké terény, které se však vzhledem k silné lámavosti a obtížné přístupnosti příliš nevyužívají. Skalnatý pás je porušen mohutnou rýhou porostlou stromy a keři. Ostatní strany kopce pokrývají kamenné sutiny nebo drobné skalky.

Na vrcholu Zlatníku je téměř kruhový rozhled. Z vrcholu je výhled na blízké vrchy Českého středohoří včetně Ranského středohoří, krajinu chomutovsko-teplické pánve a zejména na okolí města Mostu, Počerady, Litvínov a Krušné hory.

Dne 15. dubna 2017 byl Zlatník vyhlášen vyhláškou MŽP za národní přírodní rezervací o rozloze téměř 80 ha.

Ochrana přírody

Hlavními důvody vyhlášení bylo zajištění ochrany hodnotného území s mimořádným stupněm dochovanosti geologických a geomorfologických fenoménů tohoto vrchu, ochrana cenného ekosystému suchých doubrav na extrémním skalnatém stanovišti a vysoká diverzita flóry a fauny se zastoupením zvláště chráněných a ohrožených druhů.

Flora a fauna

Na Zlatníku roste přes 400 druhů rostlin. Chráněnými rostlinnými druhy jsou např. bělozářka liliovitá, kavyl Ivanův, kozinec bezlodyžný či tařice skalní.

Dřevinné patro tvoří dnes především dub pýřitý a bříza bělokorá, z teplomilných keřů rostou ve vrcholových partiích například skalník celokrajný, jeřáb muk, třešeň křovitá a dřín obecný. Na vyprahlých skalních blocích roste lišejník. Vegetačně chudé jsou stinné severní svahy, kde nalezneme například vřes obecný, šťovík menší či metličku křivolakou. Na ostatních mírnějších sklonech rostou v hustých porostech trav teplomilné byliny panonského rozšíření, například mochna písečná, kozinec bezlodyžný, či kozinec rakouský, česnek chlumní pravý, ožanka kalamandra, kakost krvavý a další.

Na území žije i šest desítek druhů ptáků, vzácných motýlů a brouků. Významným živočišným druhem je výskyt hnízdištěm výra velkého. Z motýlů zde lze pozorovat některé pozoruhodné druhy jako jsou např. hnědásek černýšový, modrásek východní, okáč metlicový, přástevník mařinkový a lišaj pryšcový.

Z blanokřídlých byly zaznamenány např. kriticky ohrožená včela Andrena decipiens a bohatá populace příbuzné A. labialis, z dalších významných druhů zde byla nalezena v ČR dosud vymizelá nomáda Kohlova (Nomada kohli) a také např. pískorypka shodná (Andrena potentillae). Velmi významným nálezem je i zebřík dvojpásý a velmi vzácná hrabalka stepníková.

V řádu brouků je velmi cenné společenstvo koprofágních druhů vázaných na trus krav, především výskyt kriticky ohroženého chrobáka. Dalším významným nálezem je mandelinka. Na Zlatníku se vyskytuje také přástevník kostivalový.

Jak se dostat na vrchol kopce

Na starších mapách je zakreslena červeně značená cesta z Mostu přes České Zlatníky až na vrchol. Cesta je dnes neudržovaná a je dost zarostlá trnitými keři. Nová cesta vede od bývalého statku (dnes STK České Zlatníky, AR auto s. r. o.) po asfaltové cestě na louky za Zlatníkem. U křížku a informační tabule odbočuje cesta do lesa ke krmelci, odtud pak větší cesta stoupá až na vrchol.

Podobně jako Bořeň je i Zlatník výraznou dominantou zdejší krajiny, který rozhodně stojí za návštěvu.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: archiv autora

Zdroje:

https://botany.cz/cs/zlatnik/
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/stat-vyhlasil-jedinecnou-prirodu-u-mostu-za-narodni-prirodni-rezervaci-20170412.html
https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/prirodni-rezervace-u-mostu-bude-mozna-uz-letos-20160720.html
http://www.ceskestredohori.cz/mista/zlatnik.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatn%C3%ADk_(%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD)
https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=144
https://bilinsko.cz/zlatnik/
https://ceskestredohori.nature.cz/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 01. 2024 12:31