Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Příroda v průmyslu

Příroda v průmysluVyvěšeno: 1. 10. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 42-2021

linduska.jpgPříroda v průmyslu

Těžba nerostů a hornin, probíhající v Podkrušnohoří již po staletí, má dopad na krajinu i životní prostředí. Povrchová těžba, zpracování hnědého uhlí v přilehlých elektrárnách, chemický průmysl – to vše krajinu poznamenalo. A přesto, v těchto lokalitách, přímo v centru průmyslového dění se objevují ohrožené živočišné druhy, které bychom zde nečekali. Pojďme se společně podívat na některé z nich.


Ptačí druhy v hnědouhelných lomech Ústeckého kraje

Přírodovědné průzkumy nerekultivovaných výsypek a aktivních lomů Hnědouhelné těžební oblasti Ústeckého kraje odhalily neobyčejný biologický potenciál tohoto území. Linduška úhorní, bělořit šedý a celá řada dalších zvláště chráněných či vzácných ptačích druhů hnízdí v těžebních prostorách, a to často v hojných počtech. Jejich reprodukce je zcela závislá na aktivní těžbě. Početnost některých druhů dokonce jen v mosteckých lomech např. ve velkolomu ČSA odpovídá odhadu hnízdní populace daného druhu pro celou republiku. Obecně lze říci, že pro mnoho druhů ptáků zemědělské krajiny, kteří patří celoevropsky k nejohroženější a nejrychleji ubývající skupině zmiňovaných obratlovců, představují lomy důležitý zdroj pro jejich hnízdění.

Sokol stěhovavý a vysoké komíny

Populace tohoto predátora lovícího holuby, kachny, menší ptáky a netopýry vymizela z české krajiny v 70. letech kvůli nadměrnému používání pesticidů v zemědělství. Dnes, díky přísné ochraně, žije na našem území zhruba 110 párů sokolů stěhovavých. ​​​​​​​​​Populaci sokolů se daří rozšířit zejména díky spolupráci ochránců přírody a průmyslových firem. Sokoli totiž hnízdí ve výškách nad 100 m, a tak jednou z možných alternativ pro hnízdění jsou vysoké komíny. Aby hnízdění na komínech a lidských stavbách probíhalo bezpečně, jsou zde pro ně instalovány speciální hnízdní budky.

Od roku 2011 spolupracují skupiny ORLEN Unipetrol a skupiny ČEZ se sdružením ALKA Wildlife a společně sledují sokoly stěhovavé ve svých výrobních areálech. Sokoli zde mají ideální podmínky pro život - klid a dostatek potravy. Na severu Čech, v lokalitě elektráren Prunéřov, Tušimice, Počerady a Ledvice, bývalé výtopny v Proboštově a Teplárny Trmice hnízdí sokoli už pravidelně. Do světa se jen z těchto lokalit rozletělo 16 sokolích juniorů či juniorek. V areálech skupiny ORLEN Unipetrol jsou v současné době dvě hnízdní budky umístěny na komínech teplárny a etylenové jednotky v Chemparku Záluží u Litvínova, další dvě se nachází na komínech v neratovické Spolaně a pátá v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Doposud se zde vylíhlo 40 mláďat. Na sokoli uhnízděné na komínech v Záluží u Litvínova se můžete podívat zde: Unipetrol (orlenunipetrol.cz)

Elektrárna – klidný domov pro ryby, volavky i racky

Retenční nádrže chemické úpravny vod Elektrárny Ledvice jsou klidným domovem s pravidelnou dávkou potravy pro několik desítek kaprovitých ryb. Zdejší kapři, cejni a karasi slouží energetikům jako přírodní indikátor nezávadnosti vody. Ta se po svém elektrárenském koloběhu vrací jako absolutně čistá zpět do okolní přírody či přímo do řeky Bíliny.

Ve vyrovnávací nádrži Elektrárny Počerady vylovili zaměstnanci, během plánované odstávky technologií, desítky velkých ryb. Z vody vytáhli například i více jak metr dlouhou štiku či desetikilové kapry. Rybám se v nádrži daří. Voda má stabilní kvalitu bez jakýchkoliv výkyvů, má vyšší teplotu a ryby tu nachází dostatek potravy. Vyrovnávací nádrž i část potoka se tak staly cenným biotopem. V zimě tu přezimují ptáci, zalétají sem čápi, volavky, kormoráni i rackové. Není vzácností zahlédnout u nádrže také ledňáčka.

Iveta Mrkáčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/ekologicka-obnova-hnedouhelnych-velkolomu/
ALKA Wildlife
https://iuhli.cz/energetici-vylovili-z-vyrovnavaci-nadrze-elektrarny-pocerady-trofejni-kusy-ryb/
https://www.nase-voda.cz/mistr-provozu-chemie-elektrarny-ledvice-je-i-mistrem-v-chytani-sumcu
https://sokolinakominech.cz/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 10. 2021 7:18