Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Přírodní park Bezručovo údolí

Přírodní park Bezručovo údolíVyvěšeno: 23. 1. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 05-2023

winter-g451147f1f_640.jpgPřírodní park Bezručovo údolí

Znáte Bezručák alias Bezručové údolí? Víte, že je to přírodní park, který je jeden z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor, které vzniklo působením řeky Chomutovky. Bezručovo údolí nabízí návštěvníkům spoustu krásných míst, jak přírodního charakteru, tak i možnosti pro sportovce, turisty a děti.

Co znamená, že je oblast přírodním parkem?

Přírodní park je v Česku obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Přírodní parky zřizují krajské úřady a hlavní město Praha vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky.

Kolik přírodních parků máme v Ústeckém kraji?

V Ústeckém kraji máme 7 přírodních parků:

 • Bezručovo údolí – vyhlášeno 2002, plocha 65 km2,
 • Dolní Poohří – vyhlášeno 2001, plocha 40 km2,
 • Doupovská pahorkatina – vyhlášeno 1996, plocha 47,7 km2
 • Džbán – vyhlášeno 1994, plocha 416 km2,
 • Údolí Prunéřovského potoka – vyhlášeno 2000,
 • Východní Krušné hory – vyhlášeno 1995, plocha 40 km2,
 • Loučenská hornatina – vyhlášeno 2006, plocha 144,25 km2.

Přírodní park Bezručovo údolí

Přibližně 9 km severozápadně od města Chomutov se nachází nejdelší a nejhlubší údolí Krušných hor Bezručovo údolí. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem o rozloze 6 500 ha. Do údolí se dostanete od nádraží v Chomutově po modře značené turistické stezce nebo autem.

Jádro přírodního parku je tvořeno rozsáhlými bučinami, suťovými lesy, rašeliništi a mokřady. Je možné zde narazit na mloka skvrnitého, motýly z čeledi modráskovitých nebo porost kriticky ohroženého koniklece otevřeného.

Nejvýznamnějším vodním tokem parku je Chomutovka s menšími přítoky, ze kterých jsou nejdůležitější Křimovský potok a Kamenička. Právě na těchto dvou tocích se nachází přehrady se stejným názvem.

Vodní dílo Kamenička je rozhodně jedna z nejzajímavějších míst Bezručova údolí. Vystaveno bylo mezi lety 1899–1904 coby údolní přehrada císaře Františka Josefa. Samotná hráz přehrady, která je vysoká 44 metrů a 153 metrů dlouhá, jejíž koruna připomíná cimbuří hradu, je vyhlášena jako technická památka (více informací se můžete dočíst zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Kameni%C4%8Dka).

Křimovská přehrada z let 1953–1959 leží v údolí Křimovského potoka, který pramení severovýchodně od Hory Svatého Šebestiána a ústí do Chomutovky kilometr pod hrází. I ona slouží jako zásobárna pitné vody, ale zároveň i ke snižování povodňových průtoků v Křimovském potoce, a tudíž jako ochrana území pod hrází před povodněmi.

V Bezručově údolí najdeme i několik krásných vodopádů např. Karlův vodopád, Medvědí vodopády, Dolní vodopád Chomutovky nebo Vodopád Chomutovky u Hory svatého Šebestiána.

V údolí stály tři mlýny. Při mírném stoupání proti proudu řeky dojdete k Prvnímu a poté k Druhému mlýnu, kde se můžete občerstvit, ubytovat a děti pohrát na dětském hřišti. V areálu Prvního mlýna stával mlýn s pilou, ale většina původních budov byla stržena a nahrazena stavbou současného penzionu z let 1992–1993. U Druhého mlýna také bývala pila. V přízemních budovách zde bydleli dělníci, kteří pracovali na stavbě Křimovské přehrady. Třetí mlýn stával u soutoku Chomutovky s Křimovským potokem. Na jeho místě vznikl hotel horského typu, který byl po roce 1989 opuštěn, zdevastován a v roce 2008 zbořen. Poslední stavba stojí 3,5 km pod Horou Svatého Šebestiána v místě zvaném Tišina. Samotnému domu se říká U Pašeráka. Dům byl postaven roku 1912 jako přístřešek pro turisty. Později ho využíval chomutovský lesní úřad, ale i ten zde poskytoval možnost nouzového noclehu. Dnes je budova bez využití.

Součástí přírodního parku jsou maloplošná zvláště chráněná území:

 • přírodní památka Krásná lípa – ochrana populace koniklece otevřeného,
 • národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště – ochrana typické geobiocenózy krušnohorských rašelinišť s porostem borovice blatky,
 • přírodní památka Bezručovo údolí – ochrana bučin, údolních luhů a stanovišť s výskytem zástupců čeledi modráskovitých,
 • přírodní rezervace Buky nad Kameničkou – ochrana přirozeného 200 let starého bukového porostu s významnými druhy bylinného patra,
 • přírodní rezervace Prameniště Chomutovky – ochrana typických společenstev a druhů vrcholových partií Krušných hor.

Bezručovo údolí si ovšem oblíbili nejen pěší výletníci, ale také cyklisti a fanoušci in-line bruslení. Turisty a sportovce jistě potěší řada pěších a cyklistických stezek. Například můžete z údolí dojít pěšky nebo na kole po cyklostezce na Horu Sv. Šebestiána, Načetín, Kalek, přes Blatno do Jirkova a zpět do Chomutova.

Údolím vede také šest kilometrů dlouhá naučná stezka a přibližuje rozmanitou přírodu Přírodního parku Bezručovo údolí. Vychází od prvního zastavení na louce nad rybníkem Hřebíkárnou a sleduje pravý břeh Chomutovky až k místu, kde stával Třetí dolský mlýn. U začátku naučné stezky a cyklostezky je parkoviště, kdo nemá vlastní auto, může jet do Chomutova vlakem: z železniční stanice jsou to k Hřebíkárně necelé 3 kilometry.

Turistické zajímavosti a mapy najdete zde https://bezrucovo-udoli.ceskehory.cz/okoli/

Pokud jste milovníky přírody a pěší či cykloturistiky, toto kouzelné místo byste při svých toulkách po naší zemi neměli vynechat. Krásná příroda kousek od města, s vyžitím pro celou rodinu a sportovce, co víc si přát. Tohle vše vám nabídne Bezručovo údolí.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:

https://visit.chomutov.cz/bezrucovo-udoli/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/bezrucovo-udoli-nejhlubsi-a-nejdelsi-udoli-krusn
https://www.infocesko.cz/content/krusne-hory-podkrusnohori-prirodni-zajimavosti-chranena-uzemi-bezrucovo-udoli-prirodni-park.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Bezru%C4%8Dovo_%C3%BAdol%C3%AD
https://bezrucovo-udoli.ceskehory.cz/
https://www.krusnohorsky.cz/2008/08/29/prirodni-park-bezrucovo-udoli/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 21. 01. 2023 14:52