Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Odpady na Mostecku aneb přehled, třídění a zpoplatnění?

Odpady na Mostecku aneb přehled, třídění a zpoplatnění?Vyvěšeno: 9. 3. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 18-2023

landfill-879437_640.jpgOdpady na Mostecku aneb přehled, třídění a zpoplatnění?

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka ve společnosti.
S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit. My se vám pokusíme přiblížit, jak to chodí s odpadem ve městě Most.

V České republice vzniká velké množství odpadu: potravinové a zahradní odpady, stavební a demoliční odpady, těžební odpady, průmyslové odpady, kaly, elektroodpady, staré automobily, baterie, plastové pytle, papír, staré oděvy a starý nábytek a spoustu dalších.

Odpady nejsou jen problémem týkajícím se životního prostředí, ale také hospodářskou ztrátou. Český občan průměrně vyprodukuje půl tuny odpadu za rok. V roce 2021 bylo v České republice vyprodukováno 39,9 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,6 mil. tun nebezpečné odpady a 38,3 mil. tun ostatní odpady. Významnou skupinou jsou komunální odpady, obyvatelé ČR jich v roce 2021 vyprodukovali 5,9 mil. tun.

Co se týče jednotlivých druhů odpadu, pak v průměru vytřídil každý obyvatel ČR v roce 2021:

 • 22,5 kilogramů papíru;
 • 16,8 kg plastů, stejné tomu bylo u kovů;
 • 15,2 kg skla a cca půl kilogramu nápojových kartonů.

V roce 2021 bylo využito 50 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 48 % komunálních odpadů.

Dle statistiky vyprodukovali v roce 2021 občané města Mostu 25 738 tun odpadu, z čehož směsného komunálního odpadu odložili do kontejnerů 13 631 tun. Vytříděno bylo celkem 2 949 tun papíru, plastu a skla do separačních nádob rozmístěných po městě a papír též do výkupen odpadu. Zpětným odběrem použitých výrobků, jenž je formou předcházení vzniku odpadu, bylo odevzdáno 172 tun elektrospotřebičů, baterií a žárovek.

Co je možné v Mostě třídit

 • PAPÍR – modré kontejnery
 • PLAST + NÁPOJOVÝ KARTON + NÁPOJOVÉ PLECHOVKY – žluté kontejnery
 • SKLO – zelené kontejnery
 • JEDLÉ OLEJE – černé popelnice na olej
 • TEXTIL – kontejnery na textil
 • OBJEMNÝ ODPAD – velkokapacitní kontejnery
 • BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD – hnědé nádoby
 • ELEKTROSPOTŘEBIČE + BATERIE – červené kontejnery
 • SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – černé nádoby
 • SBĚRNÝ DVŮR
  • slouží občanům s trvalým bydlištěm v Mostě pro odkládání odpadu z domácností ZDARMA

Zde se dozvíte podrobnější informace (např. vzhled kontejnerů, co do nich patří, nepatří): https://www.mesto-most.cz/kam-s-nim-strucna-prirucka-kam-s-odpadem-z-domacnosti/d-38197.

Co se děje s odpadem dále?

Provozní činnosti související nakládáním s odpady statutárního města Mostu zajišťuje společnost Technické služby města Most a.s., která je ve 100% vlastnictví města. Směsný komunální, objemný a separovaný odpad (plast a sklo) odvážejí popelářské vozy na skládku CELIO. Pro ukládání ostatních druhů tříděného odpadu jsou smluvně odváženy k dalším firmám, které mají potřebná povolení pro jeho likvidaci.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu?

Lidé by si měli uvědomit, že svoz odpadů je služba stejně jako dodávka vody či elektřiny. Rozdíl je zde ten, že zákon o odpadech určuje obce jako původce odpadů a stanovuje jim v tomto směru řadu povinností. Mezi ně patří zajistit pro své obyvatele nejen místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu, ale i svoz odpadů a následné předání oprávněné osobě, tedy firmě, která odpad zpracuje či odstraní skládkováním nebo spálením. Ne vždy je to pro obce lehký úkol, který stojí nemalé finanční prostředky, které jdou z jejich rozpočtu.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu je místním poplatkem, který stanovuje daná obec a zůstává v rozpočtu obce či města. Poplatníkem je občan s trvalým pobytem či majitel domu, který platí za službu vývozu komunálního odpadu.

Většinou samotný poplatek nepokryje náklady na vývoz a likvidaci odpadu a obec tuto službu dotuje dále z obecního rozpočtu. Obce tím bojují proti černým skládkám, které by mohly vznikat při zavedení poplatků.

Ve městě Most se poplatek za odvoz komunálního odpadu neplatí skoro 16 let. Zůstane tomu tak i nadále? Radnice města Most s myšlenkou znovu zpoplatnit odpady přišla a zatím se zkoumají nejrůznější možnosti - https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/odpad-zdarma-most-20221128.html.

Skládkovat či spalovat?

Ústecký kraj v roce 2016 schválil Plán odpadového hospodářství na následujících deset let. Kde mimo jiné počítá se spalovnou v Komořanech na Mostecku. Která bude nutností vzhledem k odpadovému zákonu, který plánuje ukončit skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2030. Obce i podnikatelské subjekty se díky tomu budou moci dostatečně připravit na nastavení aktivního přístupu v tom, jak odpady primárně třídit. Bude možné vybudovat infrastrukturu pro třídění a recyklaci odpadů. Průmysl bude moci lépe využívat druhotné suroviny.

Technologie ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadu, lidově spalovny komunálních odpadů – využívají k výrobě tepla a elektrické energie ročně zhruba 700 tisíc tun odpadů z domácností. ZEVO vyrábějí teplo pro domácnosti, případně páru pro průmyslové podniky v okolí a současně i elektrickou energii, kterou dodávají do sítě.

Pomocí ZEVO ve spolupráci s jinými způsoby nakládání s odpady je možné zajistit splnění požadavků z EU na razantní snížení množství nevyužitých komunálních odpadů na skládky. Tyto požadavky jsou také promítnuty do zákona o odpadech, následně do aktuálního Plánu odpadového hospodářství ČR a také do Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Další informace ke spalovnám se můžete dočíst zde.

Do konce letošního roku by mohlo skončit zadávací řízení na dodavatele stavby zařízení na spalování 150 000 tun odpadu v Komořanech na Mostecku. Se spuštěním zkušebního provozu spalovny se počítá v roce 2026. United Energy jedná se společnostmi a zástupci měst v Ústeckém kraji o budoucích odběrech komunálního odpadu - více zde.

Další spalovna odpadu v Ústeckém kraji je plánována ve městě Chomutov. Místní teplárna Actherm plánuje spalovnu s kapacitou 60 tisíc tun odpadu ročně.

Třídění vyprodukovaného odpadu je zásadní krok, kterým může každý z nás směrovat odpad k recyklaci, nikoli na skládku. Navíc je to jedna z mála činností, kterou může pro životní prostředí udělat každý z nás a kompenzovat tak svůj konzumní způsob života. Třiďte odpad, má to smysl!

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ozo-ostrava-upraveny-komunalni-odpad-teplarny.A221227_132523_ekonomika_rie
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/odpad-zdarma-most-20221128.html


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 03. 2023 13:21