Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Ptáci na horách a přízemní ozon

Ptáci na horách a přízemní ozonVyvěšeno: 9. 7. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 36-2024

blackbird-7985552_640.jpgPtáci na horách a přízemní ozon

Přízemní ozón je jedním z významných znečišťujících látek, který má výrazné dopady na životní prostředí. Zatímco většina výzkumu se zaměřuje na jeho účinky na lidské zdraví a vegetaci, jeho vliv na horské ptactvo je stále méně známý, ale stejně závažný.

Přízemní ozón (O₃) je plynný znečišťující látka vznikající reakcí mezi oxidem dusíku (NOₓ) a těkavými organickými látkami (VOC) za přítomnosti slunečního záření. Zatímco stratosférický ozón vytváří ochrannou vrstvu, která nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením, přízemní ozón je škodlivý znečišťovatel pro živé organismy a ekosystémy.

Proč je přízemní ozon škodlivý?

Hlavním problém je, že se rychle rozkládá na molekuly kyslíku a takzvané volné kyslíkové radikály. Funguje tak jako silné oxidační činidlo, které může poškozovat buňky živých organismů. Způsobuje například poškození listoví v lesích nebo dýchací obtíže u lidí. Přízemní ozon je spojený se znečištěním, které nejvíce trápí města, ale imunní vůči němu nejsou ani vysokohorské oblasti, tam se snadno dostane vzduchem z průmyslových a městských částí. Protože na horách je intenzivnější ultrafialové záření, které je pro vznik ozonu klíčové, zvyšují se s rostoucí nadmořskou výškou i koncentrace přízemního ozonu.

Přízemní ozón může ovlivňovat ptactvo několika způsoby:

  • Dýchací potíže a snížená funkce plic: Vdechování ozónu může u ptáků vést k zánětům dýchacích cest, snížené kapacitě plic a celkově zhoršené respirační funkci.
  • Ovlivnění potravních zdrojů: Ozón poškozuje vegetaci, což může snižovat dostupnost potravy pro hmyzožravé a plodožravé ptáky.
  • Změna chování a rozmnožování: Expozice ozónu může ovlivnit chování ptáků, jejich zpěv, teritoriální chování a úspěšnost rozmnožování.

Některé druhy horského ptactva jsou zvláště citlivé na znečištění ozónem. Patří sem například pěvuška podhorní či kos horský.

Horské ptactvo je tedy také ohroženo, navíc s některými specifickými riziky:

  • Izolovanost a omezené možnosti migrace: Horské druhy ptáků mají často omezené možnosti migrace a únik před znečištěním. Izolované populace jsou tudíž zranitelnější vůči environmentálním stresorům.
  • Citlivost na změny prostředí: Horské ptactvo bývá citlivé na změny ve svém prostředí. Ozón může ovlivňovat dostupnost potravy a kvalitu prostředí, což může mít vážné dopady na jejich přežití a reprodukci.

Opatření a ochrana

Pro ochranu horského ptactva před negativními účinky přízemního ozónu je nezbytné:

  • Monitoring a výzkum: Zvýšit monitoring kvality ovzduší v horských oblastech a provádět výzkum na dopady ozónu na místní faunu.
  • Snížení emisí: Implementovat opatření ke snížení emisí NOₓ a VOC na regionální i globální úrovni.
  • Ochrana prostředí: Zachování a ochrana přírodních prostředí, které mohou poskytnout útočiště ptákům před negativními vlivy znečištění.

Přízemní ozón představuje vážnou hrozbu nejen pro lidstvo, ale i pro horské ptactvo, ovlivňující jejich zdraví, chování a reprodukční úspěšnost. Je nezbytné provádět další výzkum a zavádět efektivní opatření na ochranu těchto citlivých ekosystémů, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost a biologická rozmanitost.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Zdroje:

Přízemní ozon je jed. Trápí nejen lidi ve městech, ale i ptáky v Krkonoších, upozorňují vědci — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)
Ptáci na horách a přízemní ozon • Česká společnost ornitologická (birdlife.cz)


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 07. 2024 14:42