Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Etický kodex

Etický kodex

Poslání a hodnoty ekoporadny

Úkolem ekoporadny je poskytovat nestranné a relevantní informace a rady svým klientům, čímž přispívá k naplňování veřejného zájmu na zdravém životním prostředí a na ochraně přírody a přispívají k účasti veřejnosti na rozhodování.
Ekoporadna pozitivně ovlivňuje veřejnost k ochraně životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje.
Při svém provozu i v poskytovaných službách jde ekoporadna veřejnosti příkladem.
Ekoporadna spolupracuje v rámci získávání finančních prostředků s firmami, které se ve své činnosti chovají zodpovědně k životnímu prostředí.

Nezávislost a nestrannost

Ekoporadci v ekoporadně při jednání s klientem postupují nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, postoji k osobnosti klienta apod. Poradci poskytují rady všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, postižení, sexuální orientaci, politickou příslušnost, světonázorovou orientaci nebo sociální status.
Ekoporadna poskytuje své služby nezávisle na politické vůli a zdrojích organizací poskytujících jí financování.
Ekoporadna se musí vyvarovat jakéhokoliv konfliktu zájmů. V případě střetu zájmů ekoporadce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
Ekoporadna musí svým klientům a zákazníkům poskytnout pouze rady, které jsou profesionálně nestranné, relevantní, podložené a včasné, spolu s jakýmikoliv případnými námitkami, pochybnostmi, výhradami nebo varovnými připomínkami.

Odmítnutí klienta

Ekoporadna může odmítnout klienta pouze v případě hrozícího střetu zájmů nebo pokud klient ohrožuje ekoporadcovu bezpečnost (např. osoby násilné a vulgární, pod vlivem návykových látek, osoby s akutními projevy psychotického onemocnění).
Pokud se klientův dotaz nevztahuje k žádnému z témat, kterými se ekoporadna zabývá, a přitom jde o dotaz relevantní, odkáže jej na nejbližší ekoporadnu, jinou poradnu nebo organizaci, která může tuto službu poskytnout.

Diskrétnost

Ekoporadna musí zachovávat mlčenlivost o informacích, které získá v průběhu práce s klientem. Může zveřejnit jen to, co je podloženo souhlasem klienta, od něhož informace získala nebo to požaduje zákon.
Ekoporadna zajistí, aby rozhovor s klientem probíhal v případě potřeby v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z ekoporadny či jakékoli jiné osoby.
Ekoporadna chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

Profesionalita

Ekoporadna dbá při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
Ekoporadce vykonává svou práci zodpovědně a čestně.
Ekoporadna se nesmí vědomě ujmout práce, pro niž nemá dostatečnou odbornou způsobilost.
Ekoporadna usiluje o odborný růst ekoporadců, umožňuje jim rozvíjení osobní pracovní kariéry a jejich další vzdělávání. Ekoporadce rozvíjí své profesionální odborné kompetence a sleduje současný vývoj v profesionální oblasti.
Ekoporadna respektuje názory a obavy klienta a jeho konečné rozhodnutí při řešení jeho problému.
Ekoporadce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta.
Ekoporadna používá vnitřní kontrolu a kontrolní mechanismy.

 

V Mostě 1.7.2017

Martina Černá
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
VUHU a.s.