Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Česko-saský projekt „Krušnohoří – nové ideje pro udržitelnou budoucnost“

Česko-saský projekt „Krušnohoří – nové ideje pro udržitelnou budoucnost“Vyvěšeno: 18. 7. 2022
Sejmuto:
Evidenční číslo: 31-2022

IMG20220513082910.jpgČesko-saský projekt „Krušnohoří – nové ideje pro udržitelnou budoucnost“

Změna energetické koncepce, konec éry uhlí, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů – v oblasti česko-saského regionu tradiční tématika, která je však důležitá pro budoucnost nás všech. Dokáží si ale dnešní studenti vůbec představit, jak se dostane elektřina až do zásuvek? Co se vlastně děje v bioplynovém reaktoru? A jak funguje výroba energií v regionu, kde žijí? Pro změnu tohoto stavu bylo a je nezbytné vytvořit soubor vzdělávacích aktivit založený na znalostech fundovaných odborníků. Proto vznikl v pořadí již druhý česko-saský projekt -  „Krušnohoří – nové ideje pro udržitelnou budoucnost“ podporovaný z prostředků EU, jehož spoluřešitelem je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


Projekt „Krušnohoří – nové ideje pro udržitelnou budoucnost“ byl podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014–2020, jenž poskytuje dotační prostředky Evropské unie. Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 159 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí.

20220511_105316.jpgCílem projektu, v zájmové oblasti Programu spolu-práce, je vzdělávat a informovat studenty o možných cestách jak zvýšit udržitelnost v průmyslu, a tím v nich probudit zájem o studium technických předmětů – matematika, informatika, přírodní vědy, technika. Přitom budou představeny technologie pro využívání uhlíkatých surovin či pro uzavření látkových cyklů. Dalším cílem je výměna zkušeností mezi odborníky zajišťujícími vzdělávání v rámci projektu. Zapojení studentů do projektu jednak zvýší jejich jazykové znalosti, vzdělání a správné ekologické povědomí, ale bude mít i příznivý vliv na jejich uplatnění na trhu práce. Výměna zkušeností mezi odborníky bude probíhat při přípravě i při realizaci vzdělávacích aktivit projektu. Odborníci se budou setkávat, diskutovat a vzájemně si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti ekologicky přijatelného využití energetických zdrojů v rámci regionu. Projekt „Krušnohoří – nové ideje pro udržitelnou budoucnost“ je řešen v období 2021-2022.

K realizaci projektu se spojily významné výzkumné a vzdělávací organizace z česko-saského pohraničí.

  • Technische Universität Bergakademie Freiberg, jako univerzita zaměřená na využívání přírodních zdrojů je TU BA Freiberg v oblasti výzkumu a výuky orientována především na zodpovědné využívání surovinových zdrojů Země. Středem pozornosti Institutu pro energetické a chemické inženýrství v oblasti výuky a výzkumu je efektivní a udržitelné využívání fosilních a obnovitelných zdrojů energie. Klíčovou záležitostí jsou termochemické konverzní procesy, jejichž prostřednictvím lze vyrábět širokou škálu výrobků, jako jsou elektřina a teplo, ale i syntetické materiály pro chemický průmysl, paliva nebo koks pro metalurgii a ochranu životního prostředí.
  • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., který je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích.
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojující tradici s nejmodernějšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma  i v zahraničí.

Na začátku realizace projektu byly vytvořeny propagační materiály s přehledem veškerých vzdělávacích aktivit, které jsou nabízeny cílové skupině po dobu trvání projektu. V rámci projektu jsou nabízeny: exkurze po rekultivačních lokalitách mostecké pánve, odborné stáže u partnerů projektu, e-learningové kurzy či demonstrační projekty. Do projektu se v průběhu realizace zapojí více jak 5 středních škol, přes 300 studentů a studentek.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: archiv ECM


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 07. 2022 8:00