Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Ozon – chrání nebo škodí?

Ozon – chrání nebo škodí?Vyvěšeno: 8. 8. 2022
Sejmuto:
Evidenční číslo: 36-2022

street-g1e8e0a222_640.jpgOzon – chrání nebo škodí?

Ozon představuje jednu z nejvýznamnějších látek v ovzduší, která nás chrání, ale může i škodit. Ozon byl poprvé objeven profesorem chemie Christianem Friedrichem Schönbeinem v roce 1839 a to na Universitě v Basileji ve Švýcarsku. Ozon je modifikací kyslíku a známe jej jako tříatomovou molekulu O3.

Ozon se vyskytuje v atmosféře ve dvou vrstvách, v troposféře a stratosféře. Troposféra, přízemní vrstva sahající do výšky kolem 11 km soustředí většinu oblaků, v této vrstvě se nachází určité množství ozonu přirozeně (tzv. pozaďové koncentrace). Ozon se dostává do troposféry transportem z vyšších vrstev atmosféry, dalším zdrojem ozonu mohou být bouřky.

Na přízemní vrstvu navazuje stratosféra, vrstva dosahuje výšky cca 50 km a je v ní obsaženo 90 % celkového množství ozónu v atmosféře. Nejvíce ozonu je ve výšce 22-25 km nad zemským povrchem a nazývá se ozonosférou. Ozonosféra chrání vše živé před dopadajícím škodlivým ultrafialovým zářením, kterému zabraňuje pronikat na zem.

Ozon, který chrání Zemi před dopadajícím škodlivým zářením nám neškodí. Škodlivě působí troposférický ozon, který se vyskytuje v přízemní vrstvě atmosféry, proto se nazývá též přízemním ozónem.

Troposférický ozon se nedostává do ovzduší přímo, ale jako druhotná znečišťující látka. Ozon tak vzniká působením ultrafialového záření z tzv. prekurzorů (= výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt) a to oxidů dusíku a těkavých organických látek. Významně se na zdroji přízemního ozonu podílí lidská činnost, a to díky produkci znečišťujících látek a výfukových plynů. Vyšší množství přízemního ozónu působí škodlivě na zdraví člověka, zvířat i rostlin. Pozaďové koncentrace ozonu jsou přirozenou součástí troposféry.

Vdechování ozónu může způsobit zánětlivá onemocnění plic. Působí především na plicní tkáň a sliznice, může také docházet k podráždění očí, nosu a hrdla. Jako akutní obtíže uvádějí lidé nejčastěji podráždění spojivek, kašel, malátnost, pocit tlaku na hrudi a bolesti hlavy. Nejvíce jsou ohroženy rizikové skupiny jako děti a starší lidé. Citlivost na působení ozonu ovlivňuje dále fyzický a zdravotní stav jedince, fyzická zátěž ve venkovním prostředí, ale také schopnost snášet vysoké teploty nebo astmatické obtíže. Ozon však velmi silně působí i na rostliny, kdy poškozuje jejich rostlinné tkáně. Dlouhodobé působení ozonu může v ekosystémech vést až k potlačení a vymizení druhů citlivých k působení.

V důsledku škodlivosti přízemního ozonu jsou koncentrace O3 ale i jiných škodlivých látek v ovzduší proto neustále měřeny a monitorovány. V případě, že jedna z vybraných znečišťujících látek (SO2, NO2, PM10 nebo troposférický ozon) překročí své prahové hodnoty – tzv. informativní, regulační a varovné, nastává smogová situace, jež je definována dle zákona o ochraně ovzduší (dle přílohy č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) jako stav mimořádně znečištěného ovzduší. Vznik takové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. Při smogové situaci bychom měli omezit svůj pobyt venku zejména v odpoledních hodinách a více neznečišťovat ovzduší osobní automobilovou dopravou. A kdy už se nemusíme obávat smogové situace? Teprve po vyhlášení ukončení smogové situace.

V letošním roce byla v Ústeckém kraji vyhlášena smogová situace díky vysokým koncentracím ozonu v pátek 5.8.2022, tato situace byla odvolána během víkendu, kdy došlo ke změně počasí.

Informace o aktuální imisní situaci či vyhlášení a ukončení smogové situace poskytuje pro veřejnost Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Kdokoliv může v případě zájmu o aktuální imisní situaci ovzduší zavolat v pracovní dny v době od 6.30 – 18.00 na bezplatnou Zelenou linku 800 195 342 nebo se registrovat do aplikace Mobilní rozhlas Ekologického centra a budete tak vždy a včas informování - nejen o smogové situaci.


Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 8. 08. 2022 9:40