Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Znáte zajímavé stromy na Mostecku?

Znáte zajímavé stromy na Mostecku?Vyvěšeno: 1. 12. 2022
Sejmuto:
Evidenční číslo: 61-2022

meadow-g474034a33_640.jpgZnáte zajímavé stromy na Mostecku?

V ulicích města Mostu roste mnoho zajímavých a nepůvodních stromů. Obyvatelé si často ani nevšimnou, jaká vzácnost roste před jejich okny či jak staré stromy to jsou. Stromů se staletou historií je v české kotlině přitom spousta.

Stromy jsou pro existenci člověka velmi důležité, ale my lidé si to příliš neuvědomujeme. Strom je život. Díky nim se můžeme nadechnout, s jejich pomocí je na světě možné udržet rovnováhu a vhodné podmínky pro život. Mezi nejvýznamnější schopnosti stromů patří filtrování vzduchu, zvlhčování ovzduší, vyrovnávání teplotních extrémů, tvorba kyslíku, tlumení hluku, zmírnění proudění vzduchu, psychohygienická a rekreační funkce, produkce dříví a schopnost porostu zadržovat vodu v půdě.

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze rozhodnutím orgánu ochrany přírody vyhlásit za památné. Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem, nebo jsou významnými krajinnými dominantami, jde-li o vzácný či cizokrajný (introdukovaný) druh nebo o strom, který připomíná významnou událost. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování se smí provádět jen se souhlasem orgánu, který ochranu stromů vyhlásil. A takových památných stromů máme v okrese Most dvacet. Víte, které to jsou?

Lipové stromořadí u Oblastního muzea v Mostě

Lipová alej v Mostě je památkově chráněné stromořadí sedmi lip malolistých, velkolistých a evropských, nacházejí se na konci ulice Československé armády před Oblastním muzeem v severní části města Mostu. Lípy byly vysazeny zhruba před sto lety po výstavbě budovy tehdejšího německého gymnázia a jsou jedny z nejstarších stromů ve městě.

Dub u Oblastního muzea v Mostě

Dub letní byl dle odborného odhadu a dobových fotografií zasazen v době otevření německého reálného gymnázia v Zahražanech v Mostě v roce 1913. Původně bylo podle starých leteckých snímků na místě v řadě vysázeno 5 stromů, bohužel zůstal pouze jeden.

Albrechtický dub

Albrechtický dub (také zvaný Albrechtický dědoušek) je označení zaniklého památkově chráněného dubu zimního u bývalé obce Albrechtice v okrese Most. Zatímco obec Albrechtice byla zbořena v letech 1981–1983 kvůli těžbě hnědého uhlí, dub stál již mimo těžební oblast a byl zachráněn. Strom rostl u vchodu do tehdejšího arboreta vybudovaného pod zámkem Jezeří.

Borovice Schwerinova v Mostě

Borovice Schwerinova se nachází v soukromé zahradě v ulici u města Chersonu. Borovice Schwerinova je kříženec borovice vejmutovky s borovicí himálajskou. Strom je starý 95 let, má výšku 21 metrů a obvod jeho kmene je 2,21 m.

Lípa v Lužici

Lípa je památkově chráněná lípa malolistá v obci Lužice v okrese Most. Jedná se o nejstarší a nejmohutnější strom na území obce, stáří je odborníky odhadováno přes 300 let. Lípa roste u vchodu do hřbitova v jihovýchodní části obce. Má obvod kmene 4,95 m a výšku 17 m.

Lípy v Horní Vsi u Litvínova

Dvě památkově chráněné lípy velkolisté najdeme v Horní Vsi u Litvínova. Bezmála 200 let staré lípy rostou ve střední části osady. Obě jsou vysoké 19 m a obvody kmenů mají 3,20 a 3,90 m.

Lípy ve Vtelně

VeVtelně u Mostu roste skupina deseti památných lip. Jejich stáří se pohybuje od 100 do 150 let. Největší a zřejmě i nejstarší dominantní lípa se nachází vlevo před vchodem do kostela, má obvod kmene 3,14 m a výšku 15 m.

Lípy v Janově u Litvínova

Další dvě památkově chráněné lípy malolisté se nacházejí na jihozápadním okraji Janova u silnice do Horního Jiřetína. Mezi nimi se nacházejí Boží muka. Stromy jsou 12 metrů vysoké s obvodem kmenů 2,70 m. Jejich stáří je zhruba 240 let.

Jírovec v Šumné u Litvínova

Další unikát, památkově chráněný jírovec maďal, nalezneme v osadě Šumná u Litvínova v okrese Most. Jde o jeden ze dvou chráněných stromů, které rostou v dolní části osady v parku, který kdysi patřil k vile textilního průmyslníka Rieckena. Strom byl vysazen při založení parku před cca 150 lety. Obvod jeho kmene činí 4,5 m a výška 20 m.

Soupis a informace o všech památných stromech v okrese Most naleznete zde https://drusop.nature.cz.

Staré a mohutné stromy často skrývají nenahraditelnou biologickou a ekologickou hodnotu, která u nich bývá, vedle velikosti a stáří, jedním z hlavních předmětů zvýšené právní ochrany. Představují unikátní biotop, na který jsou vázány organismy od hub a lišejníků přes rostliny až po bezobratlé i obratlovce, kterým stromy poskytují základnu pro zachování a rozvoj. Mnoho památných stromů je spojeno s příběhem, ať už historicky doloženým, nebo jen tradovaným. Téměř vždy to ale dodává stromu na jedinečnosti a originalitě, která jej odlišuje od ostatních dřevin, a i tím je splněná podmínka mimořádné významnosti.

Památné stromy s počátky spadajícími do středověku jsou často spojovány s významnými osobnostmi. Zajímavostí jsou rovněž stromy, které se staly svědky zániků či vysídlení obcí, v nichž byly někdejšími obyvateli vysazeny nebo zde přirozeně vyrostly z náletu a dnes jsou často jedinou připomínku již neexistujícího osídlení.

Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“

Jan Amos Komenský, český barokní spisovatel, filozof, pedagog

 

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:

http://starymost.wz.cz/stromy_aleje_zelen.html
https://drusop.nature.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pam%C3%A1tn%C3%BDch_strom%C5%AF_v_okrese_Most


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 11. 2022 7:52