Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Prameniště Ústeckého kraje

Prameniště Ústeckého krajeVyvěšeno: 31. 3. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 26-2023

539px-Truzenice_Chomutovka.jpegPrameniště Ústeckého kraje

Pramen je místo v přírodě, kde se podzemní voda dostává na povrch. Pokud se pramen setká s vhodnými hydrogeologickými podmínkami, vzniká z něj vodní tok. Jinými zdroji vody je prosak. Pod tímto si nepředstavujme klasický vývěr vody na povrch, ale pouze podmáčenou půdu. Pokud se na jednom místě vyskytuje více pramenů z jednoho zdroje, jedná se o prameniště. Prameniště pak z území odvádí vodu společným odtokem až do moře. Jak víme, moře se u nás nevyskytují. V blízkém okolí však nalezneme prameniště dvou známých řek, které si v tomto článku představíme.


Prameniště Chomutovky

Prameniště Chomutovky je přírodní rezervací a současně částí stejnojmenné evropsky významné lokality v okolí Hory Svátého Šebestiána v okrese Chomutov v Krušných horách. Přírodní rezervace zde vznikla v roce 2012 na bývalé lokalitě přírodní rezervace Bučina na Kienhaidě, ta byla vyhlášením zrušena. Nachází se v nadmořské výšce od 705 – 911 m n. m. na území o rozloze 1881,8 ha. Předmětem ochrany je řada habitatů a druhů jako např. typická společenstva a druhy vrcholových partií Krušných hor, kterými jsou aktivní vrchoviště a degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy), různé typy rašelinišť, zahrnující nevápnitá mechová slatiniště a přechodová rašeliniště, rašelinný les, zahrnující rašelinné březiny, blatkové bory, rašelinné smrčiny, vrchoviště s klečí, ale také podmáčené smrčiny, pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Novodomské a Polské rašeliniště, které se s územím přírodní rezervace překrývají. Najdeme tu vzácné druhy rostlin a živočichů, svým výskytem vázané na některé jmenované biotopy. Jedná se např. o střevlíka lesklého, píďalku klikvovou, žluťáska borůvkového, lesklici severskou, křižáka rašelinného, ostřici mokřadní, břízu trpasličí nebo tetřívka obecného. Chomutovka pak přitéká do řeky Ohře, která se vlévá zas do řeky Labe a ta řeku Chomutovku zanese až do Severního moře.

Pramen řeky Bíliny

Pramen řeky Bíliny se nachází asi 50 metrů od staroblatenské cesty, kousek od obce Blatno v okrese Chomutov. Samotný pramen není v terénu nijak označen ani upraven. Pokud se pramen vydáte hledat, jděte podle mapy. Ta vás zavede cca 80 metrů do lesa od kamenité lesní cesty. Nejedná se o klasický pramen, spíše právě průsak vody, který je navíc ukryt pod kapradím a jinou vegetací. Pramen není pod žádnou speciální územní ochranou. První vodní plochou, kterou řeka napájí je Černý rybník. Dále pokračuje až do vodní nádrže Jirkov, do té doby má ještě podobu horské bystřiny.
Poté se z ní stává spíše řeka ovlivněná podkrušnohorským průmyslem. Řeka pak v úseku kolem koridoru pokračuje v tři kilometry dlouhého potrubí. Více se o řece Bílině a o tom, co s její kvalitou provedlo převedení do potrubí, dozvíte zde. Dostat se sem lze pěšky nebo na kole. Nejbližší otevřená silnice spojuje právě vesničku Zákoutí a Kalek. Vydat se musíte od autobusové zastávky Blatno, Nový Dům rozcestí po červené turistické značce, případně cyklotrase 3081 směr Starý rybník, Hora Svatého Šebestiána.

Pokud bydlíte v okolí, doporučuji obě lokality navštívit. Návštěva pramenů se dá spojit i s jinými krásami Krušných hor či cyklotoulkami přírodou.

Alena Hubáčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: Gortyna – Vlastní dílo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14929680

Zdroje:

https://www.krusnohorci.cz/vylet/899-pramen-reky-biliny
https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=2378665&x=13.4113852&y=50.5076337&z=18
http://www.krusnohorsky.cz/2012/02/10/pramen-biliny/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prameni%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chomutovka
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=14048&pageposzchru=&SELECT_ID_USE_FILTERzchru=&SELECT_ID_CHECK_ALLzchru=&EXPORT_ALL_step=&ORDER_BYchrob_parcely_hist_o=prisl_slovy


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 03. 2023 8:26