Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > CHKO Krušné hory?

CHKO Krušné hory?Vyvěšeno: 30. 10. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 92-2023

fog-1455282_640.jpgCHKO Krušné hory?

Krušné hory jsou v České republice jediným pohořím, které není chráněné jako celek. Přitom se zde nachází tzv. vysoko položené plošiny, které jsou vzácné i ve zbytku Evropy. Unikátní jsou hlavně velkým zastoupením přírodě blízkých ekosystémů. V budoucnu by to mohlo být jinak, dočkají se Krušné hory, že se z nich stane chráněná krajinná oblast?

Krušné hory vznikly kadomským vrásněním koncem starohor a počátkem prvohor. Pohoří se táhne v délce 130 km od Plesné až k Tisé na Děčínsku, nejvyšší horou je Klínovec. Nabízejí mnoho přírodních krás, zajímavých letních i zimních turistických cílů a památek.

Příroda Krušných hor je mimořádně pestrá, zajímavá a cenná. Ta nejcennější místa jsou již chráněna. V oblasti se nachází - 2 ptačí oblasti (Novodomské rašeliniště – Kovářská, Východní Krušné hory), 15 evropsky významných lokalit (mezi evropsky významné lokality větší než 1 000 ha patří Východní Krušnohoří, Krušnohorské plató, Novodomské a polské rašeliniště, Bezručovo údolí, Klínovecké Krušnohoří a Na loučkách), dále 44 maloplošných zvláště chráněných území, z toho 5 národních přírodních rezervací (Božídarské rašeliniště, Jezerka, Nebesa, Novodomské rašeliniště, Rolavská vrchoviště), 2 národní přírodní památky (Ciboušov, Doupňák), 13 přírodních rezervací a 24 přírodních památek.

Jedinečnost Krušných hor:

  • harmonicky utvářená krajina s typickým krajinným rázem daným charakteristickou geomorfologií Krušných hor,
  • rašeliniště, prameniště a mokřady, a na ně vázané vzácné druhy rostlin, hub a živočichů,
  • lesní společenstva horských lesů, zejména podmáčené a rašelinné smrčiny a vrchoviště s klečí,
  • rozsáhlý komplex krušnohorských bučin a suťových lesů,
  • druhově bohaté horské a podhorské louky, a na ně vázané vzácné druhy rostlin, hub a živočichů,
  • významné prvky neživé přírody, nadzemní i podzemní pozůstatky historické důlní činnosti a terénní pozůstatky dřívějšího obhospodařování pozemků.

Vyhlášení CHKO

CHKO vznikají z iniciativy Ministerstva životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny podle jeho zadání vypracuje podklady o podobě zamýšlené chráněné oblasti. Záměr poté projednává s příslušnými obcemi a kraji a také s vlastníky nemovitostí dotčených záměrem. Vyhlášení CHKO nakonec schvaluje svým nařízením vláda.

Cílem vyhlášení CHKO Krušné hory je podle ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny, RNDr. Františka Pelce, ochrana krajiny jako celku. Krušné hory jsou jediné velké hory v České republice bez ucelené ochrany.

Posláním CHKO Krušné hory má být zachování a zlepšování krajinného rázu Krušných hor na prudkých svazích s rozsáhlými celky lesů přírodě blízkého druhového složení, na plošinách s mozaikou lesů, luk a pastvin, zástavby a pozůstatků různorodého historického využívání oblasti včetně hornické činnosti, s četným výskytem rašelinišť, pramenišť, podmáčených a rašelinných lesů a luk a pastvin, s významnými prvky neživé přírody, a zachování ekosystémové a druhové pestrosti lesních i nelesních (lučních a pastevních) stanovišť včetně výskytu vzácných druhů rostlin, hub a živočichů.

Budoucí chráněná krajinná oblast Krušné hory by mohla sahat od Ústecka po Sokolovsko. Podle návrhu se celá oblast rozdělí do čtyř zón, přičemž v první, nejpřísnější, jsou bučiny a rašeliniště. Do druhé zóny budou spadat hospodářsky extenzivněji využívané lesní porosty zpravidla nemonokulturního charakteru. Ve třetí zóně budou lesní společenstva s významně změněnou druhovou skladbou a jednoduchou prostorovou výstavbou ve velké míře monokulturního charakteru. Ve čtvrté zóně bude souvisle zastavěná a zastavitelná území obcí se soustředěnou zástavbou (sídelní útvary), případně soustředěná rekreační zástavba nebo samostatné průmyslové areály. Jak by vypadala rámcová interpretace zón CHKO z hlediska charakteru prostředí, cíle péče a legislativní regulace: https://www.nature.cz

V přípravě CHKO se počítá i s možností těžby lithia na Cínovci či rozvojem větrných elektráren.

K záměru vytvoření CHKO Krušného hory se Karlovarský kraj přihlásil před dvěma lety, Ústecký o něco později. Na podporu vyšší ochrany Krušných hor vznikla i petice, kterou podepsalo skoro 6 000 lidí. Přesto s myšlenkou vzniku CHKO nejsou všichni ztotožněni. Krušnohorské přírodní krásy jsou už dnes pro některé politiky, obce chráněny dostatečně a vytvoření dalšího velkoplošného zvláště chráněného území by podle nich jen více administrativně zatížilo majitele pozemků a hospodařících subjektů v oblasti.

Zde se můžete přečíst otázky a odpovědi na téma CHKO Krušné hory. https://www.nature.cz

V současné době dochází k vyjednávání se všemi zainteresovanými obcemi a dalšími subjekty. V území by podle pracovního návrhu bylo 69 obcí z Ústeckého a Karlovarského kraje. Předpokládá se, že samotné vyhlášení bude záležitost, která bude trvat ještě nejméně rok, možná i dva.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto:pixabay.com

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/usteckykraj/3581461-krusne-hory-se-zrejme-dockaji-chranene-krajinne-oblasti-navrh-projednava
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/chko-krusne-hory-koncepce-ministerstvo-tesar-buciny.A230425_113329_usti-zpravy_grr
https://www.obnovitelne.cz/clanek/2721/krusne-hory-se-dockaji-chko-stat-pocita-i-s-tezbou-lithia-a-stavbou-vetrniku
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/19239/prichazi-konec-kaceni-v-nejstarsich-lesich-krusnych-hor-krajsky-urad-zprisnil-ochranu-vzacnych-bucin/
https://www.nature.cz/chko-krusne-hory
https://www.nature.cz/documents/20121/4285752/CHKO-caste-dotazy1_2023_cerven_2023+%281%29.pdf/b7ab1ba6-6179-7445-84c6-82d86afbbe5a?t=1690812971139
https://www.obnovitelne.cz/clanek/2721/krusne-hory-se-dockaji-chko-stat-pocita-i-s-tezbou-lithia-a-stavbou-vetrniku
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/krusne-hory-smutne-pohori/
https://zemesveta.cz/priroda-krusnych-hor/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nejvetsi-chko-i-posledni-ceske-hory-maji-dostat-plosnou-ochranu-205149
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2010/cislo-11/zelena-sit-krusne-hory.html


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 10. 2023 8:23