Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Endemity v Ústeckém kraji

Endemity v Ústeckém krajiVyvěšeno: 5. 5. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 24-2024

grasshopper-8481177_640.jpgEndemity v Ústeckém kraji

Česká republika není zemí, která by se na první pohled spojovala s exotickými druhy rostlin a živočichů. Nicméně, i v naší malé zemičce se skrývají unikátní poklady biodiverzity, které se vyskytují pouze v určitých regionech označujeme je jako endemity. Jaké vzácné druhy endemitů máme v našem kraji vám představíme v následujícím článku.  

Ústecký kraj, ležící v severozápadní části České republiky, je domovem nejen industriálního dědictví a krásných krajinných scenérií, ale také několika unikátních endemitů, které představují poklady místní biodiverzity. Tyto endemity jsou klíčovými články v boji o ochranu naší přírody.

Co znamená endemit?

Jedná se o organismus, který se vyskytují pouze v určitém geografickém regionu a neexistují přirozeně nikde jinde na světě. Jsou to tedy unikátní druhy, které jsou zcela závislé na specifických podmínkách daného prostředí. Díky tomu jsou endemity často považovány za klíčové indikátory biologické rozmanitosti dané oblasti.

Jak endemit vzniká?

Endemit vzniká obvykle v důsledku geografické izolace a dlouhodobé evoluce v určitém geografickém prostoru. Existuje několik mechanismů, které mohou vést k vzniku endemitů:

 • Geografická izolace: Endemity často vznikají v důsledku geografické izolace, kdy jsou organismy odříznuty od ostatních populací svého druhu například geografickými bariérami jako jsou hory, řeky nebo moře. Tato izolace brání genetické výměně s jinými populacemi a může vést k vzniku nových druhů nebo poddruhů, které jsou specifické pro danou oblast.
 • Evoluční tlak: Endemické druhy mohou vznikat v důsledku specifického evolučního tlaku, který působí v určitém prostředí. Tento tlak může být způsoben například extrémními klimatickými podmínkami, nedostatkem potravy nebo konkurencí o zdroje.
 • Geologické události, jako jsou tektonické pohyby, vulkanické erupce nebo změny mořské hladiny, mohou vést k vzniku nových ekosystémů a prostředí, která podporují vývoj nových endemických druhů.
 • Antropogenní vlivy: Některé endemity mohou vznikat v důsledku lidské činnosti, jako je fragmentace přírodního prostředí, introdukce cizích druhů nebo změny krajiny v důsledku zemědělství nebo urbanizace.

Tyto mechanismy mohou pracovat samostatně nebo společně a přispívat k vzniku nových endemitů, které jsou specifické pro danou oblast a její podmínky.

V Ústeckém kraji můžeme nalézt endemické druhy rostlin, živočichů a hmyzu, které jsou specifické pro místní ekosystémy.

Endemičtí živočichové v Ústeckém kraji

Poměrně hojným počtem živočišných endemitů se vyznačuje oblast Českého středohoří. Lesostepní až stepní biotopy na kuželech třetihorních vyvřelin Českého středohoří představují výborné stanoviště pro populace endemických taxonů.

 • saranče skalní (Stenobothrus eurasius bohemicus),
 • skálovka česká (Haplodrassus bohemicus),
 • střevlík (Harpalus cisteloides hurkai),
 • střevlík (Parazuphium chevrolati rebli),
 • váleček český (Cylindromorphus bohemicus).

Nelze opomenout myšici malookou (Apodemus uralensis cimrmani) s výskytem na Žatecku, popsanou jako samostatný taxon na poddruhové úrovni v roce 2002. V současnosti je to náš jediný endemický taxon mezi obratlovci.

Endemické rostliny v Ústeckém kraji

Rostliny mají pro zkoumání oproti živočichům dvě pozitiva. První je, že se před badatelem nesnaží utéct či schovat podobně jako živočichové. Druhým pozitivem je relativně malý počet druhů oproti živočichům.

 • jeřáb český (Sorbus bohemica), rozšíření: České středohoří,
 • hvozdík písečný český (Dianthus arenarius ssp. bohemicus), rozšíření: jediná lokalita poblíž Řípu,
 • jeřáb džbánský (Sorbus gemella), rozšíření: Konětopy u Loun,
 • jeřáb milský (Sorbus milensis), rozšíření: kopec Milá v Českém středohoří,
 • jeřáb soutěskový (Sorbus portae-bohemicae), rozšíření: České středohoří, u obce Litochovice nad Labem,
 • jestřábník bledý různolistý ( schmidtii subsp. diversifolium), rozšíření: Ústí nad Labem: Kozí vrch a Mariánský vrch,
 • jestřábník krušnohorský ( pseudocalodon), rozšíření: Teplice: Bohosudov (jediná lokalita),
 • lomikámen trsnatý vlnatý (Saxifraga rosacea subsp. steinmannii), rozšíření: údolí Labe jižně od Ústí nad Labem.

Endemity v Ústeckém kraji představují nejen biologické poklady, ale také důvod k ochraně a udržení místní biodiverzity. Jejich ochrana vyžaduje spolupráci mezi vládními organizacemi, výzkumnými institucemi a místními komunitami, aby byla zajištěna trvalá péče o unikátní druhy a ekosystémy regionu. Zvýšená pozornost k endemitům pomáhá lépe porozumět bohatství přírody v Ústeckém kraji a posiluje úsilí o jejich ochranu pro budoucí generace.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto:pixabay.com

Zdroje:

https://ziva.avcr.cz/files/ziva/rostlinny-endemismus-a-endemity-ceske-kveteny-1.pdf
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/endemismus-v-ceske-republice/
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/endemismus-v-ceske-republice-ii/


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 05. 2024 12:00