Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Kam až se dostane náš odpad?

Kam až se dostane náš odpad?Vyvěšeno: 30. 5. 2024
Sejmuto:
Evidenční číslo: 29-2024

ai-generated-8672132_640.jpgKam až se dostane náš odpad?

Češi se ve třídění odpadu stále zlepšují. Na skládkách ovšem i tak končí plast, papír i sklo, které lidé vhazují nesprávně do kontejnerů na komunální odpad. Domácnosti mají navíc i velké rezervy ve třídění bioodpadu. Hlavním problémem je však to, jak se s vyprodukovaným odpadem dále nakládá. Podle údajů z roku 2020 se stále skládkuje téměř polovina komunálního odpadu.

Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Podle údajů z roku 2020 se skládkuje téměř polovina komunálního odpadu (Odpady - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz).

Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky (POH ČR). Jeho plnění je vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotících zpráv. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také Plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů.

Jak se třídí odpady v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji je do systému EKOKOM zapojeno celkem 350 obcí. Barevné kontejnery jsou neodmyslitelným symbolem třídění odpadů. Obyvatelé Ústeckého kraje mají možnost třídit své odpady aktuálně do 7 131 kontejnerů na papír, 8 585 kontejnerů na plast a 5 867 kontejnerů na sklo. Dále pak mohou třídit do 196 samostatných kontejnerů na nápojový karton a do 1 009 kontejnerů na kovy. K tomu je ještě k dispozici 17 716 menších nádob na papír a 19 309 na plast, které mají lidé přímo u svých domů. Kontejnery nemusí být umístěny ve všech obcích a městech, protože ne všude se třídí odpady právě do barevných kontejnerů. Některé obce třídí do pytlů, jiné obce naopak využívají sběrné dvory, místní výkupny apod. Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 110 obyvatel. Do Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016–2025 se můžete podívat zde: OODP-Usti_Region_CZ-20160218.pdf (mzp.cz)

Modrý kontejner – papír

Modré nádoby na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se papíru správně zbavit. Alternativou ale mohou být také sběrné dvory nebo výkupny druhotných surovin. Sebraný papír z kontejneru slouží jako surovina pro další výrobu. Sběrový papír se při výrobě papíru běžně používá už desítky let. Prakticky v každém papíru, který dnes používáme, je nějaký podíl recyklované suroviny. Je logické, že chceme-li vyrobit kvalitní výrobky, musíme mít také kvalitní suroviny.

Kontejner s papírem se vyprázdní do svozového vozu. Naplněný svozový vůz pak míří na dotřiďovací linku. Tam se papír vyklopí na běžící pás a pracovníci jej ručně dotřiďují: vybírají případné nečistoty a rozdělují sebraný papír na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, kartony atd.). Každý z nich se zpracovává na jiného výrobky.

Žlutý kontejner – plast

Plasty zabírají v průměrné české popelnici nejvíce místa ze všech odpadů, proto je důležité nejenom jejich samotné třídění, ale hlavně sešlápnutí či zmačkání před vyhozením do kontejneru. Je přece zbytečné třídit vzduch. Navíc tak ušetříme náklady za časté vyvážení „poloprázdných“ kontejnerů. Plast ze žlutých kontejnerů putuje na třídicí linku, kde se ručně třídí podle jednotlivých druhů. V kontejnerech je pestrá směs různých druhů plastů, z nichž každý má trochu jiné složení, vlastnosti i použití. Čím lepší dotřídění, tím větší je naděje, že se jednotlivé druhy podaří recyklovat na nové výrobky.

Odpad ze žlutého kontejneru dostává druhou šanci

Způsob dotřídění odpadu se může na jednotlivých třídicích linkách třídit. V Ústeckém kraji je aktuálně v provozu 10 třídících linek, v rámci České republiky je jich pak celkově 125. Z dotříděných plastů vznikají recyklací další užitečné produkty, jako např. dlažba, zahradní nábytek nebo protihlukové stěny u dálnic. Rozemleté PET jsou přeměňovány na vlákna, ze kterých se pak vyrábějí koberce, textilie nebo teplé výplně spacáků a zimních bund. Na území České republiky aktuálně působí desítky zpracovatelů druhotných plastů.

Zoopark Chomutov a „plastová ekostezka“

O tom, že z recyklovaného plastu mohou vznikat i funkčně-naučné věci, se můžete přesvědčit např. v Zooparku Chomutov, kde je nainstalován odpočinkový vzdělávací koutek. V Chomutově tak můžete posvačit u stolu z recyklovaného plastu nebo si zkusit své vědomosti o třídění odpadu. Mnozí z návštěvníků si navíc téměř ani nevšimnou, že jde o plastový recyklát. Barevně je totiž konstrukce přizpůsobena hnědým nátěrům, užívaným též na dřevěné expozice a produkty.

„Odpadová ekostezka“ v ZOO Ústí nad Labem

V ústecké zoologické zahradě se na jaře 2018 otevřela nová „odpadová ekostezka“, která popisuje, jak správně nakládat s odpady z domácností a co se s nimi děje od jejich vzniku až po využití. Většina prvků je vyrobena z recyklovaných směsných plastů, které pochází ze žlutých kontejnerů. Návštěvníci zahrady tak mají možnost vidět jeden z mnoha konkrétních příkladů, jak je možné správně vytříděné a recyklované odpady využívat.

Odpadové firmy se snaží apelovat na to, aby byli lidé při třídění důslednější. Do žlutých kontejnerů je proto vhodné třídit s rozmyslem. Všechno přijde pod ruku lidem na dotřiďovací lince. Ve žlutých kontejnerech by se měl objevit jen čistý plast. Pracovníci na třídicích linek běžně vytřiďují plné plastové lahve od piva, použité plínky, maso v plastovém obalu, injekční stříkačky nebo mrtvá zvířata. Přitom stačí, aby lidé byli více ohleduplní a mysleli na to, že veškerý odpad, který vyhodí do tříděného kontejneru, putuje do lidských rukou. 

Iveta Mrkáčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Foto: pixabay.com

Zdroje:

Odpady v kraji (trideni.cz)
Třídíme (trideni.cz)
Třídit odpad je o zdraví, lidé mezi plasty hází i mrtvá zvířata či pleny - iDNES.cz
Odpady - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 06. 2024 7:30