Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Návrat tradičních luk

Návrat tradičních lukVyvěšeno: 21. 7. 2020
Sejmuto:
Evidenční číslo: 23-2020

louka.jpgNávrat tradičních luk

Louka představuje dokonalé soužití nepřeberného množství druhů kvetoucích rostlin, trávovitých rostlin, hmyzu všech druhů a velikostí, drobných živočichů a půdních organismů. Květinová louky jsou plné života a také zdrojem neustávající radosti pro každého milovníka přírody, bohužel z naší krajiny postupně mizí. Dochází tak ke ztrátě rozmanitosti a pestrosti, což následně narušuje přirozený potravní řetězec. V posledních letech přichází na některých místech přece jen částečná změna k lepšímu. Města, obce i někteří farmáři z Ústeckého kraje se snaží oživit krajinu a vrátit ji přirozený rozmanitý ráz, proto zakládají květinové louky.


Květinová louka není novým vynálezem ani ekologickým experimentem. Většina z nich vznikla historickou hospodářskou činností, a to odlesňováním, získáváním prostoru pro pole a pastviny. Ve 20. století se louky změnily vlivem tzv. velkého zemědělství. Začalo rozsáhlé využívání hnojiv, kdy bylo hlavním cílem získat velké množství zelené hmoty. Tím se vytratily květnaté louky a vybujely divoké druhy trav, které zatlačovaly jemné květnaté druhy. Problematice zakládání a obnovy pestrých krajinných porostů a jejich návratu do krajiny se v České republice věnuje pozornost přibližně od poloviny devadesátých let minulého století. Zároveň se zvyšuje zájem obyvatel o zakládání druhově pestrých porostů v okolí vlastního obydlí. Především díky lidem a volně se pasoucím stádům zvířat se vyvíjí společenstva květinových luk. Louky jsou tedy z velké části dílem člověka, protože bez jeho péče, kosení a hrabání, nemohou být natolik druhově pestré. Bez péče člověka by se časem z většiny takových porostů, díky přírodní sukcesi, stal les. Pečlivě naplánovaná a založená květinová louka později roste a kvete úplně sama.

Tajemství vzniku květinové louky
Květinová louka se zakládá buď na jaře (tedy v době od dubna do června) nebo na podzim (na konci září nebo v říjnu). Jarní výsev je vhodný tam, kde je více vlhko a podzimní se hodí spíše do sušších oblastí, kde je půda písčitá. Při zakládání luk je důležité vytvoření přírodě blízkého porostu, který bude navazovat na své okolí. Nově založená louka se tak stane stabilizačním prvkem krajiny a vytvoří podmínky pro život mnoha organismů. Plně rozkvetlá, rozmanitá, a tedy i více atraktivní pro živočichy, jako jsou ptáci, drobní savci, hlodavci, plazi a obojživelníci, kterých v naší přírodě rapidně ubývá.

Louky jsou díky druhové skladbě schopné přizpůsobení se různým podmínkám. Výborně snáší sucho, vlhko, slunce, polostín či stín a rozličné typy půd. Na louku nejsou zapotřebí velké plochy, lze ji založit i na malém kousku vlastní zahrady. Luční osivo lze vysít ze speciálně namíchané směsi, a tím umožnit již od počátku velkou rozmanitost tam, kde by se pouze s přírodní pomocí vytvářela desítky let, možná déle. Je však potřeba ji založit s ohledem na typ půdy, aby kvetla a prospívala.

Na chudých, málo propustných písčitých a štěrkových půdách se daří tzv. chudým loukám. V osivu se nachází např. chrastavec, chrpa, hvozdík, šalvěj, dobromysl, třezalka, kostřava a třeslice. Výživnější a vlhčí půdě prospívá jiná skladba květin. Ve směsi osiva jsou především kopretiny, knotovky, heřmánek, zvonky, svízele, řebříček, bedrník, chrpa luční, vlčí mák, psárka, srha nebo ovsík. K dostání jsou směsi osiv, které jsou přímo určené pro výsadbu květinových luk (http://www.agrostis.cz; http://plantanaturalis.com). Před vysetím louky je nutné půdu připravit. Vždy louku vyséváme do čisté půdy, nelze semena přisívat do již existujících travních porostů. Plocha musí být zryta a zem srovnaná nebo lze plochu přes léto důkladně zmulčovat, a trávu tím zahubit. Povrch půdy by měl být jen mělce narušený, aby se semena dala zapracovat hráběmi do horní 0,5 cm vrstvy půdního povrchu. Setí je dobré provádět tak, že se osivo před rozhozením smíchá se suchým pískem. Díky tomu se zajistí správná spotřeba osiva, tak aby nebylo rozeseto příliš hustě.

První rok po výsevu prochází louka plevelovým stádiem. Květinám trvá déle, nežli vyrostou do barevných květů. Plevel rostliny chrání, ale nesmí je však zadusit, proto by sečení mělo proběhnout, až když plevel dosáhne výšky 20 cm. Sečení je nutno provádět jednou až dvakrát ročně, aby se omezila přírodní sukcese, jejímž cílem by bylo náletem semen stromů vytvořit les. Dalším důvodem je zastavení bujení agresivnějších trav a rostlin, tedy produkci tzv. zelené hmoty, která by zahubila luční květiny. Květinová louka se kromě doby po výsevu nezalévá, nepotřebuje ani hnojivo. První sečení se doporučuje v době odkvětu – na přelomu června a července. Louka se neseče celá najednou, aby se luční živočichové mohli uchýlit jinam. Posečená hmota se nechává den ležet, díky tomu mají užiteční živočichové větší šanci se stáhnout do neposečené části. Druhé sečení se ponechává až na podzim. Při kosení je mnohem šetrnější a přírodně příznivější klasické kosení, a to kosou.

Květinové louky v Ústeckém kraji
Kvůli úbytku kdysi tradičních luk plných květin mizí z naší krajiny a přírody motýli, hmyz, včely a další opylovači, někdy i celé luční ekosystémy. Zásadní problém je velké množství nepropustných ploch ve městech, které znemožňují efektivní hospodaření s dešťovou vodou. V Ústeckém kraji je velký nedostatek dešťové vody, jelikož zde dochází k nejmenšímu srážkovému úhrnu v republice. Některá města v Ústeckém kraji se snaží, pomocí zavádění květinových luk v prostředí, tento problém řešit.

Již v roce 2018 byla založena první květinová louka v ul. Na Horizontu v Lounech. Ta je nyní v plném květu. V letošním roce na území města Louny byly založeny další vytrvalé květinové louky. Jedna v ulici Pod Nemocnicí a druhá u mostu Veslařů. Veškeré plochy jsou osety směsí Česká květnice, která je velice oblíbená díky nepřebernému množství druhů lučních rostlin a svou rozmanitostí je louka vhodnou plochou pro motýly. Z tohoto důvodu se i květinovým loukám přezdívá "motýlí louky".

V nedalekém Žatci lze takové plochy najít na několika místech, např. lokalita pod Nákladní ulicí nad Rákosníčkovým hřištěm. Jedná se o území, které je vystaveno prudkému slunečnímu světlu a je velmi suché, proto bylo oseto suchomilnými rostlinami.

Někdejší královské město Kadaň, které patří mezi důležité kulturní a turistické centrum severozápadních Čech se může pyšnit květinovými loukami hned na několika místech – ve Smetanových sadech, na Löschnerově náměstí, u vlakového nádraží, uvnitř kruhového objezdu u autobusového nádraží a na nábřeží Maxipsa Fíka. V roce 2017 se v Kadani podařilo vypěstovat zajímavě tvarovanou květinovou louku, ta byla umístěna pod barbakánem. Měla tvar věže se srdcem, kdy bylo srdce vypěstováno z vlčích máků a věž z různobarevné směsi.

Blízké město Kláštěrec nad Ohří za Kadaní nezaostává, a i zde se mohou pyšnit květinovými loukami, které zdobí zámecký park. Ten byl původně založený jako anglický, pro který je typická divoká podoba s romantickými zákoutími s vysokou květenou. Do tohoto konceptu květinové louky dokonale zapadají a lidé se tak při procházce zámeckým parkem mohou těšit z pozorování živočichů, které našli v loukách útočiště.

Nových květinových luk se letos dočkaly i obyvatelé statutárního města Mostu. Květinové louky jsou umístěny v pěti lokalitách v parku Šibeník a jedna je umístěna v parku vedle Autoplusu na třídě Budovatelů. K výsevu byly použity směsi semen Paprsek a Klasik. Směs Paprsek obsahuje 39 rostlinných druhů, mezi nimiž najdeme např. kostřavu, koukol, řebříček, rmen, chrpu, svízel, třezalku, kopretinu či heřmánek. Klasik tvoří 36 druhů, většinu z nich přestavují trávy - psineček nebo ovsík, ale také byliny, letničky a jeteloviny. Plochy mají ve své péči Technické služby města Mostu a již během příštího jara a léta budou moci obyvatelé sledovat louky v plném květu.

Květinová louka je v přírodním slova smyslu vytrvalým porostem. Za vhodných podmínek může růst po staletí. Svým charakterem je blíže k lesnímu porostu. Má rozličná patra a jednotlivé rostliny mohou žít pouze několik let, ale i několik desetiletí. Zastoupení jednotlivých druhů rostlin se v průběhu času proměňuje nejen v závislosti na počasí, ale také na obhospodařování a stáří louky. Louky jsou plné života, změn, barev, nepřeberného množství vůní a zvuků. Tyto louky nejsou přitažlivé pouze pro nás, ale i pro mnoho živočichů. Žádné jiné místo nenaláká tolik užitečného hmyzu a drobných živočichů právě jako květinová louka.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.ohremedia.cz/clanek/10676-vodu-ve-meste-je-treba-zadrzovat-pomoci-mohou-kvetinove-louky
http://www.ekozahrady.com/kvetnate_louky.htm
https://homebydleni.cz/zahrada/rady-a-tipy/zakladame-kvetinovou-louku/
https://primanapady.cz/clanek-2265-promente-svuj-travnik-v-kvetouci-louku
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/louka-na-zahrade-klid-od-sekacek
https://www.nase-voda.cz/kvetinove-louky-jsou-odolnejsi-vuci-suchu/
https://www.ireceptar.cz/zahrada/kvetinova-louka-je-pestra-a-nenarocna-na-jare-ji-muzete-zasit.html
http://www.kvetnatelouky.cz/Jak-zalozit-kvetnatou-louku/
http://prirodnizahrada.eu/zalozeni-kvetinove-louky/
http://www.xantypa.cz/vime-vic/3655-3/zalozte-kvetnatou-louku
https://izahradkar.cz/zahrada/okrasne-rostliny/travnik-louka/kvetinova-louka-zahrade-zalozit-kosit/
https://listy.mesto-most.cz
https://www.mesto-most.cz/kvetinove-louky-zbarvi-sibenik/d-37727
https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-v-moste-vznikaji-plochy-pro-kvetiny-a-lecive-byliny-20200501.html
https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-lucni-kviti-motyli-louny-maji-dalsi-kvetnate-louky-20200610.html
https://www.krajskelisty.cz
http://www.e-chomutovsko.cz/vylety/89381-foto-dne-takto-rozkvetla-louka-v-kadani-zahon-ma-neobvykly-tvar
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1397991-cesky-raj-zdobi-motyli-louky
http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/153368-ptate-se-proc-jsou-na-sibeniku-zabrany-a-zloutne-tam-trava-chysta-se-tam-novinka
http://plantanaturalis.com/wp-content/uploads/2018/01/mezofytni-louka-kvetnata-2018.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 19. 01. 2021 20:08