Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Studánky v Ústeckém kraji

Studánky v Ústeckém krajiVyvěšeno: 22. 1. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 03-2021

studanka.jpgStudánky v Ústeckém kraji

Voda patří mezi největší zázraky naší planety. Zdroje pitné vody, prameny a studánky se odnepaměti těšily všeobecné úctě. Avšak nedostatek vody si uvědomujeme právě až ve chvíli, kdy se nám jí nedostává. Současný vývoj klimatu, který se projevuje stále častěji periodami bez srážek, možná opět oživí zájem o přírodní zdroje vody v krajině. A třeba se jednou budou těšit stejné úctě, která si nezadá s tou v minulosti.


Bez vody není život a naši předkové si toho byli dobře vědomi. Už v pohanských dobách přinášeli lidé k pramenům oběti, jako například u Lahošťského pramene u Duchcova, kde byl nalezen keltský kolík se šperky. Tyto zvyky přetrvávaly i dlouho po příchodu křesťanství. Dosud uctívaná místa s "uzdravující" vodou začala být připisována různým světcům, nejčastěji sv. Vojtěchovi, sv. Prokopovi, sv. Václavovi, sv. Ludmile, sv. Anně či Panně Marii. Někde se k těmto místům konaly i poutě nebo se rozšířily zvyky v podobě otvírání, čištění a svěcení studánek. Nezřídka u studánek vyrostla i kaplička. Na řadě míst vznikly slavné poutní kostely jako např. v Bohosudově, který byl svého času největším poutním místem na Ústecku.

Řada ústeckých pramenů a studánek byla v minulosti upravována a přizpůsobována pro snazší odběr vody. Naši předkové zpevňovali břehy studánek kameny nebo je obezdívali, opatřili poklopy a stříškami, aby do nich nepadalo listí a jiné nečistoty. Pro lepší a pohodlnější odběr vody vybavovali studánky nevzhlednými trubkami, které sloužily k vyvádění vody přímo ze svahu. Často se i okolí zkrášlovalo.

České středohoří a jeho podhůří leží ve srážkovém stínu Krušných hor, a tím se vyznačuje i výrazně sušším klimatem než jiné regiony. I přes tento fakt se zde vyskytuje nebývalé množství vodních zdrojů spojených se svatyněmi. Kromě již výše zmíněného Bohusudova zde najdeme například studánku sv. Víta v Sinutci, mariánskou v Milešově, která se nachází u mariánského poutního kostela v Křešicích u Litoměřic, dále studnu opředenou pověstmi na Gottesberku – zaniklém místě nad Verneřicemi.

V Česku je nepřeberné množství živých pramenů, které mají údajně kouzelnou moc. Voda z těchto míst dokázala vyléčit i zdánlivě beznadějné případy. V Ústeckém kraji lze nalézt pár takto významných „kouzelných“ studánek – Pramen živé vody, Poklad u Žerotína, Vilémovský léčivý pramen a Studánka U tří zázraků.

Pramen živé vody se nachází v jednom z nejsevernějších koutů Čech, poblíž Varnsdorfu ve vesničce Jiřetín. Nad ní se tyčí Křížová hora a na vrcholku této hory se před padesáti lety ztratil pramen "léčivé" vody, avšak nedávno se znovu objevil. Voda z pramene by měla léčit známky revmatismu, křečí nebo srdečních problémů.

Studánka jménem Poklad u Žerotína se nachází na jižním okraji okresu Louny u kostela sv. Blažeje. Zpod oltáře tohoto kostela vytéká pramen se zázračnou vodou, která by měla být klíčem ke štěstí a duševní očistě. Za vše prý mohou zasypané podzemní chodby, v nichž mají být ukryté poklady. Podle pověr vnáší voda do života štěstí, a to pouze do doby, dokud budou poklady ukryté v zemi.

Pověstmi opředená studánka s názvem Vilémovský léčivý pramen leží na úpatí návrší jihozápadně od centra Vilémov. Nad vyústěním pramene stojí výklenková kaplička s několika českými a německými nápisy (v překladu: "Pros za nás, Maria čistá, aby nám pramen ku zdraví sloužil."). Legenda o tomto prameni mluví o zázračném uzdravení nevlastní dcery místního sedláka. Pití této vody se ale nedoporučuje, protože by měla být slabě radioaktivní.

Pramen U tří zázraků podle legend léčí lupénku, ale doporučoval se pro všechny druhy kožních onemocnění. Pramen lze nalézt v malém městečku Dolánky nad Ohří. Okolí pramene je krásně upravené a panuje zde jistá posvátnost. Říká se, že síla a energie zdejší vody posiluje auru, víru a kultivuje vnímání krásy. Koncem 18. století byla v okolí pramene vybudována okrouhlá barokní kaple.

Také město Most má vlastní studánku, která podle rozborů obsahuje vodu téměř na kojenecké úrovni. Nachází se v blízkosti Mateřské školy U Cáchovny. Rozbory vody na vlastní žádost nechal provést deník Sedmička před pár lety. Místní, chemické i mikrobiologické vyšetření dokázalo, že pramen splňuje požadavky pitné vody. Bývalý mostecký primátor Vlastimil Vozka přislíbil dvakrát do roka kontrolovat kvalitu vody v této studánce a výsledky rozborů u ní vždy vyvěsit. Také ředitel Městského divadla v Mostě Jiří Rumpík přislíbil vytvoření tabule pro vyvěšení výsledků viz https://www.e15.cz/magazin/zazracny-pramen-v-moste-847606. Avšak bohužel tabule s výsledky těchto rozborů nikde umístěny nejsou a pravděpodobně ani žádné rozbory neprobíhají. I přes to k této studánce denně chodí několik desítek lidí pro vodu, nejen pro sebe, ale také pro domácí zvířata.

Současný stav studánek v Ústeckém kraji bohužel vykazuje neveselý technický stav, kdy poslední úpravy u těchto zdrojů vody proběhly zřejmě před mnoha desítkami let. V rámci projektu "Za tajemstvím ústeckých studánek" byly odebírány vzorky vody pro analýzu jejich kvality. Výsledky ukázaly, že voda v pramenech mimo urbanizovanou oblast je převážně kvalitní. Naopak vzorky z ‚‚městských‘‘ studánek vykazovaly vyšší tvrdost vody, a i znečištění fekálními bakteriemi. Bohužel šlo především o studánky, které jsou často využívány obyvateli k přímé konzumaci vody. Revitalizace studánek by mohla zachránit tuto nenápadnou, ale o to významnější část našeho přírodního dědictví, které je od pradávna součástí měst a jejich okolí.

Okolo studánek probíhají i v dnešní době různé lidové zvyky, jako otvírání či vylévaní nebo cídění studánek. Tento zvyk se provádí za účelem ukončení dlouhého sucha a přivolání deště. Kromě období velkého sucha byl tento obřad prováděn od druhé poloviny jara až do svatojánské noci. Lidé z vesnic či měst se v určený čas vypravili do lesa k studánce. Tam dětský průvod za doprovodu hudby zazpíval a zatancoval. Tradice otvírání studánek je obnovena v desítkách měst a akce spojené s tímto zvykem můžete sledovat na stránkách https://www.estudanky.eu/ či na facebookových stránkách https://www.facebook.com/usteckestudanky/. Dále se například na Štědrý den nosila k studánkám čerstvá vánočka, pár ořechů a jablíčka, aby lidem i nadále dávala živou vodu.

Jak pečovat o studánku?
Než se začneme starat o nějakou studánku ve svém okolí, musíme si nejprve zjistit kdo je majitelem pozemku, na kterém leží. K jakýmkoliv úpravám by měl dát majitel souhlas. Základem k vyčištění studánky je – nejprve vybrat bahno a nepořádek ze dna, odstranit z případných stěn staré nánosy a uklidit okolí studánky od nečistot včetně odpadků. Voda se bude poté čistit svým průtokem samovolně. Při obnově zaneseného zdroje je nejlepší v nejnižším místě vyhloubit jámu a počkat, zda se naplní sama vodou nebo ne. Pokud ano, vodu následně několikrát přečerpáme, abychom jednak zjistili vydatnost pramene a zároveň tím pročistíme přítok. Pokud to jde, navršíme na vývod vody hromádku kamenů různé velikosti, tím vytvoříme i úkryt a zimoviště pro žáby, mloky a další obyvatele studánek. O studánku musíme pečovat dlouhodobě a průběžně čistit odtok. Odměnou za námahu nám bude radost z praménku čisté vody i vědomí, že jsme vykonali něco prospěšného.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://ekocentrumpulec.cz/
https://drive.google.com/file/d/178rf0zYj5QUtE3PKZ3Fh9eUIHs0sqGYQ/view
https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/ustecke-prameny-studanky-da-se-jejich-voda-pit
http://www.homerlive.cz/kde-je-v-usteckem-kraji-nejsympatictejsi-studanka-hlasujte/
https://www.estudanky.eu/region-rSK-cislo-strana-3
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/zapomenute-studanky-soutezi-o-zachranu-take-na-decinsku-20180525.html
http://www.svinc.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=32:odemykani-studanky-ve-svetlinach&catid=9&Itemid=102
https://turistickyatlas.cz/kraj/ustecky/studanky
https://www.ahaonline.cz/clanek/malery/14845/nejtajemnejsi-studanky-v-cesku-toto-jsou-mista-se-zivou-vodou.html
https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/otvirani-studanek-cisteni-pramenu-pekny-lidovy-zvyk-slavnost-i-kantata.html
https://seznamte.se/a/den-otevirani-studanek/
https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/otvirani-studanek-cisteni-pramenu-pekny-lidovy-zvyk-slavnost-i-kantata.html
https://www.e15.cz/magazin/zazracny-pramen-v-moste-847606


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 22. 01. 2021 11:57