Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Poslední necovidový rok přinesl pokles emisí a čistší vzduch

Poslední necovidový rok přinesl pokles emisí a čistší vzduchVyvěšeno: 8. 3. 2021
Sejmuto:
Evidenční číslo: 10-2021

vzduch.jpgPoslední necovidový rok přinesl pokles emisí a čistší vzduch

České ovzduší se v roce 2019 vyčistilo, emise poklesly u všech základních znečišťujících látek. Nejvýznamněji se snížily emise oxidu siřičitého, meziročně o 17,2 %, zatímco emise oxidů dusíku zaznamenaly pokles o 4,8 %. Vyplývá to z nejnovější Zprávy o životním prostředí České republiky, kterou nedávno vydalo Ministerstvo životního prostředí. Ke zlepšení situace přispěly nejen dobré rozptylové podmínky, ale také ekologizace uhelných elektráren a tepláren. Podle Zprávy sice i nadále dochází k překračování imisních limitů pro jemné prachové částice, ovšem zmenšuje se celková velikost exponovaného území i podíl dotčených obyvatel. V roce 2019 nebyl překročen limit pro arsen, kadmium, olovo, nikl, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a benzen.


„Příjemně nás překvapilo zejména významné snížení emisí oxidu siřičitého, jehož největším zdrojem je jednoznačně spalování fosilních paliv. Vzhledem k tomu, že rok 2019 byl poslední ‚necovidový‘ a že výroba elektřiny dosáhla téměř stejné úrovně jako v předcházejících letech, domníváme se, že se v ovzduší projevila aktuálně probíhající vlna ekologizace uhelných zdrojů. Jde nicméně i o dlouhodobý trend, emise této znečišťující látky poklesly mezi lety 2005-2019 o 61,7 %,“
říká Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most, které se dlouhodobě věnuje hodnocení kvality životního prostředí v severních Čechách.   

Zatímco v roce 2017 vyhlásil Český hydrometeorologický ústav 39 smogových situací, v roce 2018 už jenom 10 a v roce 2019 pouze 5. Ve všech případech byla příčinou zvýšená koncentrace jemných prachových částic, které jsou dlouhodobě problémem nejen v ČR, ale i ostatních evropských státech. Dominantními zdroji těchto znečišťujících látek jsou kotle a krby v domácnostech, které vypustily do ovzduší 73,9 % jemných prachových částic s velikostí do 2,5 mikrometru. Druhým nejvýznamnějším zdrojem byla doprava, a to především kvůli víření prachu a otěrům pneumatik či brzd.

Zpráva dále konstatuje, že velmi závažným problémem kvality ovzduší v Česku zůstává benzo(a)pyren. Tato látka vzniká při nekvalitním spalování a jejím suverénně nejvýznamnějším zdrojem je opět vytápění domácností.

Podle údajů evropského systému emisního obchodování (EU-ETS) Česko úspěšně pokračuje i v postupném snižování emisí skleníkových plynů. V roce 2019 poklesly emise meziročně o 6,6 %, v období 2005-2019 celkem o 24,2 %. Cíl stanovený Státní politikou životního prostředí (snížení emisí o 21 % do roku 2020), který vychází z politiky Evropské unie, se tak již podařilo splnit. Přesto zůstává Česko v rámci Evropy zemí se čtvrtými nejvyššími emisemi na počet obyvatel. Vysoké hodnoty souvisejí se strukturou tvorby HDP s vysokým podílem průmyslu, proexportním charakterem ekonomiky a nadále vysokým podílem tuhých fosilních paliv v energetickém mixu pro výrobu elektřiny a tepla.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 8. 03. 2021 11:04