Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Ke stažení > Znáte Národní přírodní rezervaci Jezerka?

Znáte Národní přírodní rezervaci Jezerka?Vyvěšeno: 28. 4. 2023
Sejmuto:
Evidenční číslo: 34-2023

DSC_2345.JPGZnáte Národní přírodní rezervaci Jezerka?

Objevujte-li rádi krásy Krušných hor, tak určitě nesmíte opomenout navštívit Národní přírodní rezervaci Jezerka. Nachází se na příkrých zlomových svazích Krušných hor protnutých hlubokým údolím Vesnického potoka. Zdejší lesy leží asi jen 50 metrů od lomu Československé armády. Na rozdíl od antropogenní krajiny v těžební jámě kypí skalnatý svah nad ní životem. V rezervaci Jezerka se vyskytuje více než třicet různých typů lesa, což dokládá velké přírodní bohatství jejího nevelkého území.

NPR Jezerka se rozkládá na rozhraní okresů Most, Chomutov a na katastru zaniklých obcí Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece a Kundratic u Chomutova v polesí Jezeří. Leží asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece. Rezervace dostala svůj název podle lidového označení hory Jezeří (705,5 m), jejíž vrchol je nejvyšším bodem území. Rozloha NPR Jezerka činí 141,94 ha.

Rezervací protéká Lesní potok a v letech 1902 až 1904 zde byla vybudována malá přehrada Jezerka, která sloužila jako zdroj pitné vody, dnes se však pro tyto účely již nevyužívá.

Dagmařina jeskyně.JPGZa NPR byla vyhlášena 20. ledna 1969 Ministerstvem kultury ČSR, výnosem č. 13 359/68. Nachází se v Krušných horách, kde je součástí Klínovcové hornatiny. Předmětem ochrany jsou zde přirozené, lidskou činností málo ovlivněné lesní porosty na jižním svahu východní straně Krušných hor. Nachází se zde zhruba 250leté bukové porosty a na vrcholu Jezeří můžeme pozorovat jednu z nejvýše položených doubrav v ČR.

Flora a fauna

V nižší nadmořské výšce rostou smíšené lesy, s nadmořskou výškou se složení lesa mění převážně na bukové porosty a v nejvyšších místech pak na čisté bučiny, v některých oblastech připomínající prales. V lokalitě rostou zajímavé a vzácné druhy rostlin, např. měsíčnice vytrvalá, oměj vlčí, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlávek či medovník meduňkolistý. Zvláštností zdejší květeny je, že zde řada teplomilných rostlin překračuje horní hranici svého obvyklého rozšíření (např. bělozářka liliovitá a dřín obecný).

V rezervaci hnízdí řada vzácných druhů ptáků (holub doupňák či krahujec obecný), plazů (zmije obecná) a obojživelníků (mlok skvrnitý). Dubové a bukové porosty hostí také velké množství hmyzu, např. kovaříka, roháče velkého a zlatohlávka zlatého.

Zajímavosti na území rezervace

  • Hora Jezeří
  • Zřícenina hradu Starý Žeberk na vrcholu Jezeří
  • Žeberská lípa na jižní hranici rezervace (nejstarší strom okresu Chomutov)
  • Vodní nádrž Jezeří z let 1902–1904
  • Terezina vyhlídka na západním okraji rezervace, v jihovýchodním úbočí vrchu Jedlová ve výšce 550 m n. m. s výhledem údolí Vesnického potoka a na západní svah hory Jezeří
  • Skalní brána v západním svahu údolí
  • Rozsedlinová jeskyně na jihozápadním úbočí Jezeří

Spoustu turistů neví, že jsou zde i zajímavé skalní útvary, které vytvářejí jedinečný geomorfologický kolorit území rezervace. Kromě vrcholových skal to jsou různé věže, bašty, cimbuří a viklany, vypreparované při erozi ruly.

Jeskyně na Jezerce

Ve zdejší oblasti je unikátním výtvorem rulová skalní brána v západním svahu údolí.  Jeskyně se nachází na jihozápadní straně (636 m n. m.) v oblasti pod vyhlídkou a je tvořena úzkou skalní rozsedlinou. Celková délka je 9,3 m, šířka je na začátku jeskyně 2,5 m a postupně se zužuje až na 1 m. Její dno se velmi příkře svažuje k jejímu ústí. Na samém konci jeskyně jsou po obou stranách zanesené neprůlezné pukliny. Strop je vysoký přibližně 5 m, je tvořen z části kamenitými bloky a z části mohutnými balvany s několika úzkými průduchy. Jeskyně se nachází v obtížně přístupném terénu.

Dagmařina jeskyně

Nachází se ve spodní části skalního výchozu na severovýchodním svahu Jezerky v 611 m n. m. Přístupnost je pouze z prudkého svahu bez cesty. Šířka celého objektu je okolo 0,6 m. Celková délka činí 8,5 m, přibližně v půlce dochází k jejímu zalomení o 90° od původního směru. Na konci objektu se nachází ,,okno“, které je dosažitelné pouze s horolezeckým vybavením. Výška dosahuje mezi 3 a 4 metry. Stěny jeskyně jsou suché, svah, kde se jeskyně nachází, je většinu dne vystaven slunečnímu záření.

Zásahy člověka do geomorfologie terénu v NPR Jezerka jsou minimální, avšak zůstalo zde několik pozůstatků po starém a málo úspěšném dolování. Najdeme zde několik průzkumných štol, kde se zjišťovala přítomnost železných rud.

Určitý vliv stále má i blízkost povrchového dolu Československé armády na hnědé uhlí, který se nachází cca 50 metrů od hranice rezervace. Lesní porosty jsou v původní druhové skladbě schopny účinně čelit vlivům znečištění ovzduší a obnovují se i přes zatížení exhalacemi.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most 

Zdroje:

SVAŠKOVÁ, Hana. Pavouci kamenitých biotopů NPR Jezerka. Most, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/fotografie-z-obalky/narodni-prirodni-rezervace-jezerka/

https://www.krusnohorci.cz/vylet/67-narodni-prirodni-rezervace-jezerka 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 05. 2023 13:48