Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Výukové programy

Výukové programy

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zaujímá v činnosti mosteckého ekocentra významné místo.

Uvědomujeme si, že bez změny smýšlení a chování lidí lze jen těžko očekávat zlepšení stavu našeho životního prostředí. Proto směřujeme značnou část svého úsilí do oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty, aby z této investice do budoucnosti měly užitek následující generace i příroda. Ve své práci se zaměřujeme především na děti a mládež. K naplňování této činnosti nám slouží ekologické výukové programy pro školy, akce pro veřejnost a rozsáhlá publikační a propagační činnost.

Můžete si u nás objednat programy věnující se odpadové problematice, přírodě/stromům, zemědělství, vodě, ovzduší i rekultivaci.

Pro školy také nabízíme terénní programy zaměřené na rekultivaci krajiny a také pořádání projektových dnů.

Základním posláním Ekologického centra Most pro Krušnohoří je podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji a uplatňování metod badatelské výuky.


 • Projektový den

  explore-1140431_1280.jpgProjektový den je vzdělávací celek, který trvá zpravidla 180 min. (4 vyučovací hodiny).

  Cílem projektových dnů je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, rozvíjet osobní a sociální kompetence dětí a žáků.
  Projektový den můžete uplatnit při realizaci „šablon“ jako projektový den mimo školu (aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde se uskutečňuje vzdělávání).

  Ekocentrum Most nabízí projektové dny na téma:

  • voda
  • les/stromy
  • rekultivace/těžba
  • včely/hmyz

  V případě zájmu jsme schopni připravit projektové dny i na další témata.

  Místo konání projektových dnů
  Programy je nejlepší realizovat v přírodním prostředí Mostecka (např. u jezera Most, na vrchu Ressl, Šibeník apod.) nebo v blízkosti vaší školky, školy.


Technické informace

Jak program objednat?

Prohlédněte si celou naši nabídku, vyberte si program, který by se vám líbil, a následně nám napište na ecmost@vuhu.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 800 195 342 pro dojednání termínu.

Po domluvě termínu vámi vybraného programu vám bude zaslána objednávka k vyplnění a potvrzení realizace. Podrobnější informace a případné dotazy vám rádi zodpovíme na výše uvedeném telefonním čísle.

Samotná realizace výukových programů

Výukové programy trvají standardně 90-120 min. (zahrnuje 30 min. přestávku na svačinu). Začátek i délku trvání lze po předchozí domluvě přizpůsobit. Max. kapacita výukového programu je 30 účastníků.

Výuku je možné realizovat:

 • ve výukové učebně Ekologického centra Most pro Krušnohoří,
 • v místě určeném objednavatelem (většinou škola, školka),
 • v terénu, vyžaduje-li to charakter programu.

V případě výuky v terénu je zapotřebí přizpůsobit obuv a oblečení dětí.

Ceny

Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou včetně DPH a jsou platné od 1.9.2021 do 30.6.2022. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.) je plátcem DPH. 

Způsob platby

Platba probíhá na základě vystaveného dokladu (faktury) po realizaci programu.

Zrušení nebo změna objednaných služeb

Zrušení objednaného výukového programu bez storno poplatků je možné nejpozději 7 kalendářních dní před jeho realizací. V případě pozdějšího zrušení se objednavatel zavazuje uhradit plnou cenu programu uvedenou v objednávce.

U všech programů požadujeme přítomnost pedagoga po celou dobu trvání programu. Pedagog odpovídá za chování a bezpečnost dětí, lektor je zodpovědný pouze za obsah programu. V případě závažných problémů s kázní dětí si vyhrazujeme právo ukončit program bez nároku na vrácení peněz objednavateli.

Fotografie pořízené během výukových programů, vzdělávacích akcí mohou být použity k propagaci.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří dále nabízí pro mateřské, základní a střední školy pořádání tematických projektových dnů na podporu projektové výuky, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí / mládeže.