Kvalita ovzduší

Děčín
Doksany
Chomutov
Krupka
Lom
Litoměřice
Měděnec
Most
Rudolice v Horách
Sněžník
Štětí
Teplice
Tušimice
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Ústí n.L.-Kočkov
Ústí n.L.-město
Zdroj: CHMI
Drobečková navigace

Úvod > Novinky > 23. září - Evropský den ekologického zemědělství

23. září - Evropský den ekologického zemědělstvíDatum konání:
23.9.2023

man-1866559_640.jpg23. září - Evropský den ekologického zemědělství

První podzimní měsíc již tradičně vnímán jako období, kdy téma biopotravin rezonuje nejen v České republice, ale také v celé řadě dalších evropských zemí. Proto 23. září bylo vyhlášeno Evropským dnem ekologického zemědělství jako příležitosti ke zviditelnění celého biosektoru, šíření příkladů dobré praxe, inovací a technologického pokroku v tomto oboru.

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise, tři klíčové instituce EU, společně vyhlásily 23. září Evropským dnem ekologického zemědělství, jehož cílem je zvýšit informovanost o ekologické produkci v Evropské unii. Komise rovněž každoročně uděluje ceny za ekologický přístup jako uznání excelence ve všech fázích ekologického potravinového řetězce. Při příležitosti oslav tak bude i letos EU oceňovat nejlepší a nejinovativnější subjekty v rámci Evropských cen za ekologické zemědělství. Slavnostní předávání cen proběhne dne 25. 9. 2023.

Evropská komise bude rovněž podporovat rozvoj sítí ekologického cestovního ruchu prostřednictvím ,,bioregionů". ,,Bioregiony" jsou oblasti, kde budou zemědělci, občané, provozovatelé cestovního ruchu, sdružení a veřejné orgány spolupracovat na udržitelném řízení místních zdrojů na základě ekologických zásad a postupů. Prezident IFOAM Organics Europe Jan Plagge k iniciativě uvedl, že Evropský den ekologického zemědělství bude ideální příležitostí k bilancování toho, jak se Evropě daří dosahovat cíle 25 procent ekologicky obhospodařované půdy do roku 2030, formovat trendy v poptávce spotřebitelů, zvyšovat povědomí o ekologickém zemědělství v celém dodavatelském řetězci a naplňovat aktivity Evropského akčního plánu pro ekologické zemědělství.

Ekologické zemědělství přináší řadu výhod pro klima a biodiverzitu, na které upozorňuje dokument o přínosech ekologického zemědělství, který zveřejnila organizace IFOAM OE.

Proměna způsobu produkce potravin může mít velký vliv na zmírnění změny klimatu, pomoci zemědělcům přizpůsobit se a přispět k ochraně biologické rozmanitosti. Ekologické zemědělství nabízí systémový přístup ke zvyšování sekvestrace uhlíku v půdě při zachování zdravé půdy a ochraně biodiverzity.

Ekologické zemědělství spotřebovává méně energie a snižuje emise skleníkových plynů:

  • Místo závislosti na externích hnojivech nebo pesticidech, které jsou náročné na fosilní paliva, se ekologické zemědělství spoléhá na vytvoření uzavřených cyklů živin a minimalizaci ztrát dusíku. To může snížit globální emise skleníkových plynů v zemědělství přibližně o 20 %;
  • Upuštění od používání syntetických hnojiv snižuje emise oxidu dusného z půdy o 40 % na hektar v systémech ekologické produkce;
  • Zvířata v ekologických chovech mají přístup na pastvu a otevřená prostranství a 60 % krmiva musí pocházet z farmy nebo ze stejného regionu. Díky sníženému počtu zvířat a systému ekologického zemědělství založeného na pastvě se snižují emise a zlepšují se zásoby uhlíku v půdě;
  • Ekologické zemědělství často využívá lepší hospodaření s hnojem, například kompostování hnoje, které může snížit emise oxidu dusného o 50 % a metanu o 70 %;
  • Ekologické zemědělství má vyšší energetickou účinnost a nižší spotřebu energie na hektar. Ve srovnání s konvenčním zemědělstvím spotřebuje na jednotku produkce přibližně o 15 % méně energie.

Při ekologickém hospodaření se ukládá více uhlíku

Mnoho běžných postupů ekologického zemědělství, jako je střídání plodin včetně zařazení luštěnin nebo omezené obdělávání půdy, pomáhá zlepšovat kvalitu a úrodnost půdy a významně přispívá ke zvýšené sekvestraci uhlíku o dalších 450 kg C/ha ročně ve srovnání s půdou obhospodařovanou konvenčním způsobem.